Advies nieuw belastingstelsel

De commissie-Dijkhuizen heeft advies uitgebracht over een nieuw belastingstelsel. Naast een ingreep in de inkomstenbelasting adviseert de commissie ook om het eigen huis fiscaal over te hevelen van box 1 naar box 3 en pleit de commissie voor een lagere belasting van vermogen. 

 

De commissie-Dijkhuizen adviseert om de eigen woning en hypotheek geleidelijk over te hevelen van box 1 (inkomsten uit werk en woning) naar box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). Omdat men in deze laatste box 30 procent belasting betaalt, zou de hypotheekrenteaftrek ook op maximaal 30 procent uitkomen. Nu kunnen mensen met een hoog in-komen nog 52 procent van hun hypotheekrente aftrekken. In de plannen van de commissie-Dijkhuizen zou ook de overdrachtsbelasting geheel moeten worden afgeschaft.

De inkomstenbelasting zou volgens de commissie verdeeld moeten worden in inkomens tot 62.500 euro en inkomens daarboven. Over de eerste schijf zou een belastingheffing van 37 procent moeten worden ingevoerd en een tarief van 49 procent over de tweede schijf. In het huidige systeem betalen inkomens tot 55.991 euro 42 procent en inkomens boven dit bedrag 52 procent inkomstenbelasting.

De commissie wil verder de vermogensrendementsheffing in box 3 aanpassen. Momenteel moet over een vermogen boven de 21.000 euro 30 procent belasting worden betaald over een fictief rendement van 4 procent. Ofwel 1,2 procent over de hoofdsom. Gelet op de lage spaarrentes van de afgelopen jaren wil de commissie 30 procent belasting heffen over de gemiddelde spaarrente in de afgelopen vijf jaar. Dat zou nu neerkomen op circa 2,4 procent. Maar de commissie stelt voorlopig voor om een rendement te hanteren van 3 procent. Effectief betekent dit dat de vermogensrendementsheffing zou dalen van 1,2 naar 0,9 procent.

Delen