AED in de kofferbak

Unieke pilot Volvo en HartslagNu

Het idee ligt misschien wel zó voor de hand, dat er juist daardoor niet eerder aan is gedacht: rust een selecte groep automobilisten uit met een AED, zodat die na een melding van hartfalen snel ter plaatse kunnen zijn. Volvo en HartslagNu sloegen de handen ineen voor een proef in Noordoost-Nederland met twintig deelnemers. “Bij de eerste melding kwamen wij er al aan, terwijl de echtgenoot van het slachtoffer nog aan de telefoon zat.”

Tekst: Bart van den Acker | Beeld: Volvo

Het gebeurt altijd onverwacht en op de gekste plekken: iemand zakt in elkaar door een hartstilstand. In de ideale situatie is er een AED in de buurt én iemand die daarmee overweg kan, zodat er snel en adequaat kan worden gereanimeerd voordat de ambulance arriveert. 

In Nederland zijn we al heel ver als het gaat om het netwerk van AED’s en de inzet van burgerhulpverleners. Toch is er ook in ons land zeker nog ruimte voor verbetering, vooral in de wat dunner bevolkte provincies waar het vaak niet mogelijk is om binnen zes minuten een burgerhulpverlener met een AED ter plaatse te hebben, laat staan een ambulance. Tenzij die burgerhulpverlener heel mobiel is en altijd een automatische defibrillator bij zich heeft. Volvo Car Nederland werkte dit idee nader uit, wat resulteerde in een uniek hulpverleningsproefproject in samenwerking met het landelijke reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. 

Omdat uit gegevens van HartslagNu bleek dat de AED-dichtheid en de ambulance-aanrijtijden in vooral Noordoost-Nederland te wensen overlaten, viel de keuze voor een geschikte partner voor de pilot ‘Lifesaver’ op Volvo-dealer Broekhuis in Emmen. In samenwerking met Broekhuis werden in november 2019 twintig automobilisten uit de regio in het bezit van een auto met ‘Volvo On Call’ (optioneel vanaf 2007, standaard op elk type sinds mei 2019; alarmeert onder meer automatisch bij een ongeval) uitgerust met een gebruiksklare AED. Aan de keuze voor de twintig deelnemers ging een uitgebreide selectie vooraf, waarbij onder meer werd gekeken of kandidaten al ervaring hadden met hulpverlening.

Vijftien reanimaties

Tot en met juni gingen er in totaal 108 oproepen uit richting de participanten; vijftien keer leidden de oproepen ook daadwerkelijk tot een reanimatie. Pim Lamertink, beroepsbrandweerman, reanimatie-instructeur en burgerhulpverlener ‘van het eerste uur’ is een van de pilotdeelnemers die in actie kwam. “Ik rijd veel tussen Groningen en Twente. Ik ben negenmaal gealarmeerd, zes keer heb ik hierop kunnen reageren en vier keer kon een slachtoffer na mijn reanimatie naar het ziekenhuis worden getransporteerd.” Lamertink vindt het een uiterst waardevol initiatief. “Ik hoop dat het niet bij deze proef blijft.”

Ook EHBO-er Jannie Kluiver is, ondanks het feit dat haar hulp in twee gevallen helaas niet meer mocht baten, te spreken over het initiatief. “Bij de eerste melding kwamen wij er al aan, terwijl de echtgenoot van het slachtoffer nog aan de telefoon zat met 112. ‘U bent als een engel die uit de hemel valt’, zei hij.  Helaas bleek zijn vrouw niet meer op reanimatie te reageren.” 

HartslagNu-woordvoerder Christel van Huffelen is blij met de samenwerking met Volvo. “De deelnemers zijn betrokken en enthousiast en de pilot heeft nu al bewezen dat de opzet werkt. We ronden de proef af in november, maar gaan zeker kijken of we dit verder kunnen uitrollen, liefst natuurlijk over heel Nederland.” 

Ook Volvo’s pr-manager Roger van Polanen Petel hoopt dat het niet bij een pilot blijft en dat er te zijner tijd wordt opgeschaald naar een landelijke dekking. “Want dit hele idee sluit perfect aan bij het veiligheidsdenken van ons merk.”

Hoewel de proef op dit moment nog loopt, kan Van Polanen Petel zich indenken dat er nu al Arts en Auto-lezers zijn die belangstelling hebben, mocht er een vervolg komen. “Die raad ik aan om zich te melden via de dealer. ‘Wordt vervolgd’, wat ons betreft!”

Pilot Lifesaver

In november 2019 is het project Lifesaver gestart met een groep van twintig geselecteerde burgerhulpverleners. De AED in de bagageruimte van hun auto is aangesloten op het oproepsysteem van HartslagNu. Wanneer de deelnemer een reanimatiemelding ontvangt en accepteert, wordt deze met zijn auto – die moet beschikken over Volvo On Call – meteen naar de noodlocatie genavigeerd om eerste hulp te verlenen. De AED na gebruik weer opladen, gebeurt gewoon thuis. Alle deelnemers hebben o.a. een reanimatie- en AED-training gehad. Verder is hen een speciaal voor huisartsen ontwikkelde rijvaardigheidstraining aangeboden. Eind 2020 wordt de pilot geëvalueerd. volvolifesaver.nl

Delen