ALV VvAA 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 vond de Algemene Ledenvergadering 2018 plaats bij VvAA in Utrecht.

Agenda terugzien? (ook te downloaden als pdf):

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de 95ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 27 juni 2017
 4. Jaarverslag 2017 
  – verslag van het bestuur door de secretaris
  – financieel verslag van de penningmeester
 5. Vaststelling van de jaarrekening 2017
 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2017
 7. Verenigingsbeleid 2018 e.v. 
  – toelichting op het verenigingsbeleid door de voorzitter
  – toelichting op de begroting door de penningmeester
  – toelichting op verduurzaming beleggingsbeleid door de penningmeester
  – toelichting op de bestuursvergoeding door de penningmeester
 8. Vaststelling van de contributie voor 2019 
  Voorgesteld wordt om de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten
  – € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
  – € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
  – voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratisLeden die betalen per automatische incasso, ontvangen een korting van € 1,50 op de jaarlijkse contributie.
 9. Samenstelling bestuur
  Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur ter herbenoeming voor: JanDiet Berendsen, fysiotherapeut.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Delen