Artsen verwijten VVD bemoeienis

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is behalve blij met de aandacht van de VVD voor betere patiëntveiligheid, ook van mening dat het niet aan de politiek is om hiervoor plannen te maken. “De politiek heeft de neiging op andermans stoel te gaan zitten: laat de verantwoordelijkheid bij hen die verantwoordelijk zijn”, zegt Joan Smithuis, woordvoerder van de OMS.

 

De OMS en artsenfederatie KNMG reageerden maandag gezamenlijk op VVD-plannen om de patiëntveiligheid te vergroten. De beide koepels zijn blij met een deel van de plannen, maar ook kritisch als het om andere onderdelen van het voorstel gaat. Men heeft vooral kritiek op het plan om artsen tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke fouten, standaard op non-actief te zetten. De koepels vinden zo’n maatregel veel te ver gaan en ook niet de verantwoordelijkheid van de politiek. Smithuis: “Het is in eerste instantie de taak van de raden van bestuur en de Inspectie (IGZ) om maatregelen te nemen. Laat de politiek gaan leven met het eigen idee dat de regeldruk in de gezondheidszorg naar beneden moet.”

OMS en KNMG vinden het een goed voornemen om te bezien of het instrumentarium van de IGZ aanvulling behoeft, maar standaard schorsen zou de Inspectie de mogelijkheid ontnemen om af te wegen of de patiëntenzorg wel geholpen wordt met een dergelijke maatregel. De koepels vinden dat de arts in kwestie bij voorbaat wordt gebrandmerkt, terwijl dat onterecht zou kunnen zijn. Een gedegen IGZ-onderzoek kan de ernst van de situatie aantonen.

De VVD heeft de OMS en de KNMG eerder geconsulteerd over de voorstellen. Een aantal van de suggesties is overgenomen. Andere punten zullen binnenkort nader worden toegelicht aan de VVD, aldus  OMS en KNMG.

Delen