Artsen weinig prijsbewust

Medisch specialisten laten zich nog weinig leiden door de kosten van geneesmiddelen en zijn vaak niet op de hoogte van de prijs,  blijkt uit onderzoek van het NIVEL .

 

 

 

Uit declaratiegegevens van zorgverzekeraars komen grote verschillen naar voren in de mate waarin ziekenhuizen generieke geneesmiddelen voorschrijven. Dit was aanleiding voor de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) om het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) opdracht te geven de redenen hiervoor te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat apothekers al standaard generieke geneesmiddelen leveren – ook bij recepten op merknaam – tenzij de arts een ‘medische noodzaak’ aangeeft.

De ervaring die een medisch specialist heeft met een geneesmiddel beïnvloedt het voorschrijfgedrag. Daarnaast blijken de meeste medisch specialisten zich bij een keuze voor een middel nog weinig te laten leiden door de kosten en niet altijd op de hoogte te zijn van de prijs van geneesmiddelen. Op grond van deze bevindingen is een aantal aanbevelingen geformuleerd, waaronder vergroting van kostenbewustzijn bij medisch specialisten, opname van de kosten van geneesmiddelen in het elektronisch voorschrijfsysteem, gebruik maken van beschikbare spiegelinformatie over voorschrijfgedrag en meer aandacht in de opleiding voor de balans tussen kwaliteit en kosten van voorschrijven.

[Bron: NIVEL]

 

Delen