Anja de Bok

Anja de Bok
Anja de Bok is GZ-psycholoog en werkt in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (gb ggz; eerstelijn). Ze is mede-praktijkhouder van psychologiepraktijk Reeshof, een zelfstandig gevestigde maatschap in Tilburg. Daarnaast is ze auteur