Balanceren

“Er moet iemand tegen de ziekenhuizen zeggen dat het soms minder moet”, zegt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, in Tubantia. Het is niet de bedoeling dat ziekenhuizen omvallen, maar de verzekerden moeten wel de premie kunnen blijven betalen.

Dat is een interessante balanceeract. Maar is het tevens de realiteit waaraan ook Arjan Hakbijl, bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei, niet zal ontkomen. De boodschap dat hij zegt te weigeren verliesgevende contracten te sluiten met zorgverzekeraars verandert daar weinig aan. Het klinkt imposant, zo’n resoluut standpunt. Maar als de zorgverzekeraars volledig zouden meegaan in zijn verhaal, komt de rekening daarvoor te liggen bij de verzekerden. Die hebben ook andere rekeningen te betalen, en dat valt voor velen van hen ook nu al niet mee.

‘Een realiteit waaraan niet valt te ontkomen’

Terecht stelt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, dan ook dat grenzen zitten aan wat van de verzekerden mag worden verwacht. Hij verwijst naar het Integraal Zorgakkoord om te benadrukken dat de ziekenhuizen meer zullen moeten doen dan alleen om geld vragen.

Over de vraag of dat zorgakkoord gaat brengen wat het beoogt, bestaat veel discussie. Maar de ziekenhuizen zullen zeker gehouden worden aan de handtekening die ze eronder hebben gezet. Dat het ziekenhuislandschap – ook zonder ongewenste faillissementen – zal veranderen, is duidelijk.

Delen