Bescherming tegen datalekken

De Wet meldplicht datalekken, die op 1 januari 2016 in werking treedt, heeft gevolgen voor iedereen die persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt en opslaat in zijn eigen ICT-systeem. Het behoeft geen betoog dat het juist voor zorgprofessionals, die onder meer medische dossiers beheren, cruciaal is die gegevens goed te beschermen.

 

De nieuwe wet moet het bewustzijn met betrekking tot informatiebeveiliging vergroten. En dat betekent dat u vanaf 1 januari 2016 naast het zorgdragen voor goede ICT-beveiliging, de plicht heeft een datalek – dat door uiteen-lopende oorzaken kan zijn ontstaan – te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u dat achterwege laat, kunt u fors beboet worden.

VvAA volgt de ontwikkelingen op de voet en kan u helpen uw professionele ICT op orde te krijgen. Maar VvAA kan u bijvoorbeeld ook adviseren bij het verzekeren van cyberrisico’s.

Hou voor meer informatie Arts en Auto 12 2015 in de gaten, daarin verschijnt een uitgebreider artikel over deze nieuwe wet.

Delen