Bestuurswisseling Vereniging VvAA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni heeft Henk Donker, tandarts, afscheid genomen als bestuurslid en penningmeester van het bestuur van Vereniging VvAA. Henk Donker wordt opgevolgd door collega-tandarts Alexander Tolmeijer.

 

 

Henk Donker

De afgelopen 12 jaar is Henk Donker van grote waarde geweest voor de vereniging. Als penningmeester zorgde hij voor een gezond financieel beleid waarbij alle jaren een sluitende winst en verliesrekening werd gepresenteerd. Ook heeft hij zich met veel enthousiasme en toewijding ingezet voor de belangen van de tandartsen binnen VvAA. Henk blijft tot en met het einde van dit jaar betrokken bij VvAA, o.a. als lid van de raad van commissarissen.

Tolmeijer

Alexander is praktiserend tandarts en heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen de tandheelkunde; de laatste jaren onder meer als penningmeester van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Alexander is getrouwd en heeft 2 zonen.

 

Het bestuur en de medewerkers van Vereniging VvAA bedanken Henk hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor VvAA en wensen Alexander veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Gerlach Cerfontaine

Delen