Beweging Zelf aan het Roer groeit

Nadat de huisartsen van het comité Het Roer Moet Om (HRMO) het actiestokje begin april hebben overgedragen aan een nieuwe lichting roergangers uit andere beroepsgroepen, is de beweging in een maand tijd aangegroeid van 3 naar 21 roergangers.  De nieuwe roergangers buigen zich in de aanloop naar het VvAA-congres op 22 juni over de vraag hoe zorgverleners zelf hun kwaliteit kunnen bepalen in plaats van beleidsmakers, toezichthouders en verzekeraars en over hoe het vertrouwen in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverleners weer leidend kan worden.

Administratieve overbelasting, afvinklijstjes, controledwang, aantasting van de beroepseer … Zorgverleners in alle beroepsgroepen zijn het beu. Met de aanwas van de roergangers uit verschillende beroepsgroepen wordt de beweging die is ingezet, verbreed. Eigen regie op kwaliteit en herstel van het vertrouwen in de professionaliteit van de zorgverlener staan daarbij centraal.

‘Goede zorg berust op een goede relatie tussen patiënt en zorgverlener en dus op vertrouwen. In het zorgstelsel is de plaats hiervan ingenomen door controle en bureaucratie, waarbij kwaliteit is verworden tot een afvinkcultuur.’ Dat was de belangrijkste conclusie’, van de bijeenkomst van alle roergangers ter voorbereiding van het congres op 22 juni. De zorgverlener staat, samen met de beroepsgroep, de patiënt en de patiëntenverenigingen garant voor de kwaliteit van het werk en is daarop aanspreekbaar. Daarvoor is eerst en vooral vertrouwen in de professional noodzakelijk.

Over het VvAA-congres
Het VvAA-congres vindt op woensdag 22 juni plaats in DeFabrique in Utrecht. De roergangers die in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen voor de eigen kwaliteit, doen dat ten overstaan van onder anderen André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland), Marian Kaljouw (voorzitter NZa), Jan Kremer (hoogleraar patiëntgerichte innovatie) en oud-NRC-journalist Marc Chavannes. Kaarten zijn te bestellen via de website van VvAA.

Nadat de eerste drie roergangers, een apotheker, een fysiotherapeut en een medisch specialist in opleiding, zich begin april hadden gepresenteerd, hebben zich de afgelopen weken allerlei collega’s bij VvAA gemeld. In opmaat naar het VvAA-congres op 22 juni maken zij de komende weken hun zorgen manifest en werken zij toe naar een gemeenschappelijk handvest.

Het VvAA-congres staat in het teken van Zelf aan het Roer, en is een vervolg op het jubileumcongres Tijd voor Ziel in de Zorg. VvAA ziet dat zorgverleners door alle druk van onder meer toezichthouders, beleidsmakers, verzekeraars en wet- en regelgeving behoefte hebben aan meer autonomie en invloed op de uitoefening van het eigen vak. De jonge roergangers zetten volgens VvAA de ingezette beweging door die gaat over bezield leven en werken. Eigen regie is daarvoor essentieel. Het is tijd voor leiderschap en het baas zijn over eigen kwaliteit.

 

Delen