Bezint eer ge begint

Dat de overvloed aan ziekenhuisfusies die we het afgelopen decennium hebben gezien de ziekenhuizen onevenredig veel macht heeft gegeven ten opzichte van de zorgverzekeraars, wisten we al langer. De fusiegolf heeft de ontwikkeling van het zorgstelsel danig in de weg gezeten en doet dat tot op de dag van vandaag nog.

De belofte bij al die fusies was dat die de patiënt ten goede zouden komen. De mislukte fusie tussen het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis is daarvan in ieder geval op zijn minst geen sprekend voorbeeld. De zestig miljoen euro die nodig was voor de ontvlechting na het mislukken van deze fusie, is immers niet naar de patiëntenzorg gegaan. Weggegooid geld komt de zorg niet ten goede.

‘De fusiegolf heeft de ontwikkeling van het zorgstelsel danig in de weg gezeten’

Of in dit proces het LangeLand wel of niet gered zou kunnen worden, is lang onzeker geweest en ook van die onzekerheid zijn de patiënten niet beter geworden. Maar uiteindelijk is die redding dus toch gelukt en kan het in samenwerking met het HagaZiekenhuis blijven bestaan. In uitgeklede vorm weliswaar, maar dat was anders toch wel gebeurd.

De voorliggende vraag is nu of dit het voorland is van alle kleine ziekenhuizen, voor zover dit niet al gebeurd is.

Delen