Bijdrage ZWiC voor 82 (nabestaanden van) zorgverleners

Ruim een jaar na oprichting heeft Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC), een particulier initiatief van traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs, aan 82 (nabestaanden van) zorgverleners die als gevolg van hun werk in de coronazorg op de IC terecht zijn gekomen of zijn overleden, een eenmalige aanvullende financiële bijdrage verstrekt. Met dank aan de steun (in praktische en/of financiële zin) van vele individuele donateurs, partijen uit het bedrijfsleven en de overheid, heeft de stichting voldoende middelen in kas om ook de komende jaren de financiële gevolgen van een intensive care traject of onverhoopt overlijden voor (familie van) zorgmedewerkers uit haar hele doelgroep te verzachten. 

Stichting ZWiC richt zich zowel op (nabestaanden van) zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn geweest met hun handen aan het bed als voor het bed. Denk daarbij aan verpleegkundigen, verzorgenden en ambulanceverpleegkundigen, die letterlijk in contact komen met coronapatienten én aan schoonmakers in ziekenhuizen, baliemedewerkers en laboranten en anderen die actief betrokken zijn bij het mogelijk maken van de coronazorg. Met een eenmalige aanvullende financiële bijdrage – € 30.000 in geval van IC-opname en € 50.000 in geval van overlijden – wil Stichting ZWiC voorkomen dat deze zorgmedewerkers, óf hun nabestaanden, naast de zorgen en verdriet door een IC-opname of overlijden, ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. 

‘Aanvragen van nabestaanden en getroffen zorgverleners komen nog wekelijks binnen’

Het afgelopen jaar ontving de Stichting aanvragen uit haar hele doelgroep, waaronder vooral verzorgenden en verpleegkundigen uit verpleeghuizen en ziekenhuizen. Van de 82 uitgekeerde bijdragen gingen er 12 naar nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 70 naar zorgmedewerkers die op de IC terecht zijn gekomen. De aanvragen van nabestaanden en getroffen zorgverleners komen nog wekelijks binnen en hebben soms zelfs nog betrekking op de eerste coronagolf.

Sinds haar oprichting in maart 2020, ontving de Stichting steun in praktische en/of financiële zin van vele individuele donateurs en partijen waaronder het Verbond van Verzekeraars, collectief voor zorgverleners VvAA, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, Aramco, Philips, Robeco, Bristol-Myers Squib en Reckitt Benckiser. In totaal is ruim € 4,4 miljoen opgehaald. Het ministerie van VWS zei in april 2020 toe de donaties aan Stichting ZWiC te verdubbelen met een bedrag van maximaal € 10 miljoen. De Stichting verwacht echter dat zij met een verdubbeling van de tot dusver opgehaalde middelen naar € 8,8 miljoen, voldoende in kas heeft om haar doelstellingen te realiseren. Initiatiefnemers Marijn Houwert en Sander Muijs: “Wij zijn ontzettend blij dat we, dankzij de steun van alle partijen, particulier en zakelijk en natuurlijk VWS, in staat zijn om het doel van ZWiC, het ondersteunen van (familie van) zorgverleners die op de IC zijn beland of zijn overleden, ook daadwerkelijk te realiseren. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en dat blijven we de komende jaren doen. Zonder onze partners hadden was dit nooit gelukt en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor.”

Delen