Stichting ZWiC stopt: ‘dankbaar en trots’

zwic / 180 (nabestaanden van) zorgmedewerkers met COVID-19 ontvingen financiële bijdrage

180 (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door COVID-19 op de IC terechtkwamen of overleden, zijn ondersteund door coronasteunfonds Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook is er sinds mei 2023 een landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. De stichting houdt op te bestaan en doneert het resterende geld aan Stichting Long Covid.

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg houdt op te bestaan. De doelstelling van ZWiC – dat in maart 2020 met steun van veel partijen ontstond op initiatief van chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs – was een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care terechtkwamen of overleden.

De bijdrage gold voor zorgmedewerkers áán het bed, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, en met de handen voor het bed, zoals schoonmakers en baliemedewerkers.

In totaal heeft ZWiC 180 (nabestaanden van) zorgmedewerkers (het merendeel verpleegkundigen en verzorgenden) kunnen helpen met een eenmalige financiële bijdrage. Nabestaanden van zorgmedewerkers kregen 26 keer € 50.000 uitgekeerd; 154 zorgmedewerkers die op de IC terecht kwamen, ontvingen € 30.000.

Beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning

Daarnaast is er sinds mei 2023, in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van de zorg, een landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals gekomen. In tegenstelling tot andere sectoren ontbrak het tot dusver aan een landelijke standaard hiervoor in de zorg.

Voorzitter Wietske Blom-Ham (in februari geïnterviewd door Arts en Auto) over de nieuwe beleidsrichtlijn: “Nu is de pandemie voorbij, maar het belang van optimale inzet, professionele ontwikkeling én werkplezier van zorgprofessionals blijft onverminderd groot. Met deze richtlijn ligt er een stevige basis voor de ondersteuning van zorgprofessionals. Zowel in de dagelijkse praktijk als in uitzonderlijke tijden.”

‘Snel, eenvoudig en transparant’

Over wat bereikt is met ZWiC zegt ze: “Het is ongelofelijk wat je kunt bereiken als je de handen ineen slaat. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van zoveel organisaties* en particulieren. ZWiC was een effectief noodverband in een acute situatie waarin alles onzeker was. Snelheid, eenvoud en transparantie zijn effectieve en stevige pijlers onder onze stichting gebleken. We hebben zorgmedewerkers die met COVID op de IC terecht kwamen of nabestaanden van overleden zorgmedewerkers snel kunnen informeren en ondersteunen met een eenmalige financiële bijdrage.”

* Praktische en financiële steun aan ZWiC
ZWiC is een particulier initiatief van chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs, dat in maart 2020 met (financiële en/of praktische) steun van vele partijen, waaronder het collectief voor zorgverleners VvAA, het Verbond van Verzekeraars, PGGM, Kennedy Van der Laan, het ministerie van VWS én vele individuele donateurs, in een paar weken tijd tot stand kwam.

In totaal heeft ZWiC € 4,4 miljoen aan donaties ontvangen. Dit bedrag werd verdubbeld door het ministerie van VWS. Met het totaalbedrag zijn de toegekende aanvragen en de ontwikkeling van de beleidsrichtlijn gefinancierd. Nu ZWiC ophoudt te bestaan, retourneert zij, volgens afspraak, de helft van het resterende bedrag aan het ministerie van VWS. Het bedrag dat daarna nog overblijft bedraagt ongeveer één miljoen.

Eén miljoen naar Stichting Long COVID
Na zorgvuldige afweging en afstemming heeft ZWiC besloten dit bedrag te doneren aan Stichting Long COVID. Deze stichting richt zich op het stimuleren en financieren van biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van Long COVID en de realisatie van een landelijk Long COVID onderzoeksconsortium.

Delen