ZWiC zet laatste offensief in om zorgmedewerkers te bereiken

Een financiële bijdrage voor álle (nabestaanden van) zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg op de intensive care (IC) zijn opgenomen of zijn overleden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd. Dat is sinds de start van Stichting ZWiC het doel geweest.

Ruim twee jaar later heeft ZWiC aan 134 (nabestaanden van) zorgmedewerkers een eenmalige financiële bijdrage kunnen uitkeren. Nu de pandemie in een andere, beter beheersbare fase terecht is gekomen, zet de Stichting een laatste offensief in om zorgmedewerkers die tot de doelgroep behoren, te bereiken. Zij kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag indienen. Per 30 juni 2023 houdt ZWiC op te bestaan.

Stichting ZWiC is een particulier initiatief dat in maart 2020 met steun van vele partijen, waaronder collectief voor zorgverleners VvAA, het Verbond van Verzekeraars, PGGM, het ministerie van VWS én vele individuele donateurs,  in een paar weken tijd tot stand kwam. ZWiC richt zich op zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn of waren met de handen aan het bed en de handen voor het bed: van verpleegkundigen en operatieassistenten, tot schoonmakers en baliemedewerkers. In de afgelopen twee jaar keerde de stichting 20 eenmalige financiele bijdragen van € 50.000 uit aan nabestaanden van zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zijn overleden en 114 eenmalige bijdragen van € 30.000,- aan zorgmedewerkers die op de IC zijn opgenomen. 

Andere fase

Terwijl er soms nog aanvragen uit de eerste en tweede COVID-golf binnenkomen, ziet ZWiC dat het aantal aanvragen terugloopt, nu de pandemie in een andere fase terecht is gekomen. Toch is het op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM aannemelijk dat er nog tientallen (nabestaanden van) zorgmedewerkers zijn die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage, maar de weg naar ZWiC nog niet hebben gevonden. Wietske Blom-Ham, voorzitter ZWiC: “Onze Stichting is opgericht in een heel onzekere tijd, toen de impact van het virus voor iedereen nog onbekend was. ZWiC was een noodverband voor een acuut probleem. De afgelopen twee jaar hebben we de financiële zorgen van vele nabestaanden en zorgmedewerkers kunnen wegnemen. Nu zien we gelukkig dat het aantal zorgmedewerkers dat ten gevolge van COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt, te bereiken.” Tot 31 december 2022 is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. Op 30 juni 2023 wordt ZWiC opgeheven.

Offensief: doordringen in de haarvaten van de zorg

Om zoveel mogelijk zorgmedewerkers en nabestaanden te bereiken, doet ZWiC een beroep op veel partijen in de zorg. Zo werkt ZWiC samen met Schoonmakend Nederland en besteedde V&VN afgelopen week aandacht aan ZWiC met een interview. Ook de brancheorganisaties in de zorg hebben ZWiC recent onder de aandacht gebracht van zorgwerkgevers, zodat zij hun werknemers kunnen informeren. Wietske Blom: “Met dit laatste offensief willen we doordringen in de haarvaten van de zorg, zodat élke zorgmedewerker die zelf in aanmerking komt, óf iemand kent, straks op de hoogte is. Een ieders hulp is hierbij van harte welkom!”  Naast het communicatieoffensief wordt een bestuurslid aangesteld dat zich specifiek gaat richten op het bereiken van zoveel mogelijk (nabestaanden van) zorgmedewerkers die mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit ZWiC. 

‘We hopen dat iedereen de stap wil zetten’

Tot 31 december 2022 kunnen zorgmedewerkers (of hun nabestaanden) een aanvraag indienen. Op www.zwic.nl vinden zij een overzicht van de beoordelingscriteria en een toegankelijk aanvraagformulier. Wietske Blom: “We realiseren ons dat een aanvraagprocedure voor sommige zorgmedewerkers een drempel kan zijn. Toch hopen we dat iedereen die in aanmerking denkt te komen, de stap wil zetten. Het aanvraagproces is zo eenvoudig mogelijk ingericht en er is hulp beschikbaar voor mensen die hier toch moeite mee hebben. We streven ernaar elke aanvraag binnen 6 weken af te ronden, zodat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben.” 

Delen