BNR Zorgdebat Fraude in de zorg

Tijdens het BNR Zorgdebat ‘Fraude in de zorg: wat is de juiste diagnose?’ op 10 oktober, ging Harmke Pijpers in gesprek met zorgverleners, politici, verzekeraars en ondernemers over omvang, oorzaken en mogelijke aanpak van fraude in de zorg.

Volgens het IKZ, het samenwerkingsverband tussen toezichthouders, zorgverzekeraars en opsporingsdiensten om fraude in de zorg op te sporen en tegen te gaan, stijgt het aantal meldingen van mogelijke fraude in de zorg. Hoe voorkomen we dat fraudemaatregelen hun doel voorbij schieten en groepen zorgverleners worden gestigmatiseerd? Want is er daadwerkelijk sprake van een stijging en hoe groot is het probleem?

Aan de orde kwam onder meer de vraag of het fraudepercentage (genoemd wordt 0,02 procent) het topje van de ijsberg is, of dat het ‘klein bier’ is. Daarnaast werd nog maar eens benadrukt dat doelbewuste fraude voor eigen gewin nauwelijks voorkomt. Wel heel herkenbaar is de vaak ingewikkelde declaratiestructuur, die fouten in de hand werkt. Verder werd benoemd dat het voor zorgverzekeraars lastig is om ‘contractlozen’ te controleren. Maar een bij het debat aanwezige contractloze zorgverlener legde na de uitzending uit dat zorgverleners zonder contract niet de controle willen ontwijken, maar de dwingende regelgeving en administratieve druk. Ook de Wet Marktordening kwam nog even aan de orde. Moeten zorgverzekeraars de patiëntendossiers van deze groep kunnen inzien? Hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen stelde dat zorgverzekeraars andere middelen hebben om te controleren. Het medisch beroepsgeheim is belangrijker. Alleen als de patiënt daarop kan vertrouwen, zal hij alle benodigde informatie verstrekken. En dat is  nodig om patiënten goede zorg te bieden.

‘Doelbewuste fraude voor eigen gewin komt nauwelijks voor’

Sprekers waren: Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT); Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Siem Eikelenboom, onderzoeksjournalist bij Het Financieele Dagblad; Gert van Enk, lid van de raad van bestuur bij de Sint Maartenskliniek en bestuurslid van NVZD, de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg; Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ; Ad van Mierlo, directeur Kenniscentrum Handhaving & Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); Aline Molenaar, directeur Per Saldo, landelijke vereniging van budgethouders; Arno Rutte, VVD-Tweede Kamerlid.

Delen