Brandveiligheid zorg op orde

Dat het toezicht door gemeenten, op brandveiligheid in zorginstellingen, niet voldoet aan het eigen beleidsplan, betekent niet dat het met de brandveiligheid in instellingen slecht gesteld is. Die is overwegend goed en in samenspraak met de brandweer tot stand gekomen. Dat zegt Dennis Bouland, registertaxateur voor MediFire in reactie op onderzoeksresultaten van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waaruit blijkt dat gemeenten in het toezicht niet voldoen.

“Zorginstellingen hebben over het algemeen een erg goede relatie met de brandweer en schakelen deze vrijwel altijd in bij bijvoorbeeld verbouwingen”, zegt Bouland. “Het is wel moeilijk voor ziekenhuizen om te blijven voldoen aan bouwbesluiten die onderhevig zijn aan voortdurende wijzigingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de brandveiligheid in het geding is. Het is mijn ervaring dat zorginstellingen hier veel aandacht aan besteden”.

Skipr.nl meldt dat uit het onderzoek van de IL en T blijkt dat de helft van de gemeenten het eigen beleidsplan voor toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen niet nakomt. De inspectie onderzocht dossiers en informeerde bij in totaal 454 Nederlandse gemeenten naar hoe het gesteld is met het toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen. Toezicht hierop is een gemeentelijke taak, die vaak wordt uitgevoerd door de brandweer.

Het rapport dateert van eind augustus. Minister Edith Schippers van VWS stuurde het onderzoeksrapport Gemeentelijk toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen afgelopen week aan de Tweede Kamer. In een begeleidend schrijven aan de Tweede Kamer, meldt de minister dat de betrokken departementen onderzoeken hoe ze het toezicht op brandveiligheid kunnen verbeteren. Hierover verwacht ze rond de zomer van 2013 te kunnen rapporteren.

 

Delen