Calamiteiten melden

Wie niet of niet tijdig melding doet van een calamiteit, kan een boete van de Inspectie krijgen van maximaal € 33.500,-. Onderzoek van VvAA laat zien dat nog niet elke zorgverlener weet hoe te handelen bij een (mogelijke) calamiteit.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

 

Sinds de invoering van de Wkkgz geldt in geval van een calamiteit niet alleen voor instellingen een meldplicht, maar ook voor wie solistisch werkzaam is. Toch weet niet iedereen wat het verschil is tussen een incident* en een calamiteit**, blijkt uit het Wkkgz-onderzoek van VvAA onder 560 zorgprofessionals. Van de ondervraagde fysiotherapeuten weet 21 procent dat niet, van de groep ‘overige paramedici’ is dat 24 procent. Die percentages liggen lager bij ggz-zorgverleners (14 procent), tandartsen (10 procent) en huisartsen (8 procent). Van de medisch specialisten kent slechts 3 procent het verschil niet, maar in ziekenhuizen was al vóór de Wkkgz veel aandacht voor incidenten en calamiteiten.

De Wkkgz geeft zorgprofessionals zes weken de tijd om te onderzoeken of een gebeurtenis een calamiteit of een incident betreft. Sinds 1 juli 2016 is het verplicht om een procedure te hebben voor het Veilig Incidenten Melden (VIM); van de respondenten geeft 19 procent aan (nog) niet via een VIM-systeem (bijna-)incidenten te registeren.

In geval van twijfel

Blijkt uit onderzoek dat het om een calamiteit gaat, dan moet u dit binnen drie dagen na vaststelling melden aan de Inspectie. Twijfelt u na zes weken nog of er sprake is van een calamiteit, dan moet u ook melding doen. Uit het VvAA-onderzoek blijkt dat een behoorlijk aantal professionals niet weet wat te doen in geval van twijfel: 41 procent van de fysiotherapeuten, 35 procent van de overige paramedici, 26 procent van de ggz-zorgverleners, 21 procent van de tandartsen, 25 procent van de huisartsen en 3 procent van de medisch specialisten.

De groep die niet weet hoe onderzoek en rapportage te doen na melding bij de Inspectie is nog groter: 43 procent van de fysiotherapeuten, 49 procent van de overige paramedici, 45 procent van de tandartsen, 34 procent van de ggz-zorgverleners, 41 procent van de huisartsen en 4 procent van de medisch specialisten.

De juridische helpdesk van VvAA helpt leden op weg bij twijfels over het ‘wat, hoe en wanneer’ bij (mogelijke) calamiteiten.

Definities

*Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.

** Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt of cliënt heeft geleid.

 

Delen