Spelregels voor arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus treedt een nieuwe arbeidswet in werking: de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers heeft dit de nodige gevolgen.

Tekst: Martijn Reinink

Ter bescherming van werknemers heeft de Europese Commissie de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het leven geroepen. Elke lidstaat moet deze richtlijn zelf in wetgeving omzetten. “Nederland heeft de richtlijn 1-op-1 overgenomen”, zegt VvAA-jurist arbeidsrecht Sule Karagan. “De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft nog wel wat vragen gesteld over procedurele aspecten, maar dat heeft geen wijzigingen opgeleverd, alleen wat verduidelijking.” Per 1 augustus treedt deze nieuwe arbeidswet in werking. Van een overgangsregeling is geen sprake en dat verbaast Karagan wel. “Omdat is aangegeven dat er vanuit de overheid een uitgebreide informatiecampagne zou komen, maar tot dusver is daar niks van te zien. Daarom proberen wij onze achterban zo goed mogelijk te informeren.”

Arbeidsovereenkomsten controleren 

De richtlijn brengt een aantal wijzigingen teweeg in het Burgerlijk Wetboek. Zo wordt de informatieplicht van werkgevers aan werknemers rondom arbeidsvoorwaarden uitgebreid. Een studiekostenbeding is vanaf 1 augustus niet meer geldig voor opleidingen die wettelijk of via de cao verplicht zijn gesteld. Deze opleidingen moeten altijd kosteloos worden aangeboden door de werkgever, zoveel mogelijk tijdens werktijd. Verder is een verbod op nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgeval. “Voor werkgevers is het belangrijk om hier bij nieuwe arbeidsovereenkomsten rekening mee te houden en bestaande arbeidsovereenkomsten te controleren en indien nodig aan te passen”, zegt Karagan. “In cao’s zijn al veel dingen goed en conform deze wetgeving geregeld, maar zelfs dan kun je als werkgever niet langer volstaan met een eenmalige verwijzing naar de cao. Werkgevers moeten werknemers expliciet en liefst schriftelijk wijzen op regelingen in de cao waarvan zij gebruik kunnen maken.”

Werkgevers die niet conform de nieuwe wetgeving handelen, zijn ‘schadeplichtig’. Karagan: “Er kan een sanctie volgen, maar wat die sanctie inhoudt, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit krijgt met de jaren meer vorm, als er een aantal procedures is gevoerd.”

Webinar

Op 23 juni organiseerde VvAA een webinar over de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. VvAA-leden kunnen dit webinar gratis terugkijken via vvaa.nl/richtlijn.

Delen