Chiropractie door internationale ogen

De bijlage ‘Gewoon Chiropractie’ die in december 2019 door het advertentiebureau van Arts en Auto bij het tijdschrift werd verkocht en verscheen, leidde tot heftige reacties van lezers. Een aantal leden was positief, maar een groot deel sprak van ‘ongepaste reclame voor een niet-wetenschappelijk onderbouwde therapie’, Arts en Auto onwaardig. Dat verbaast Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Onder meer in haar geboorteland Denemarken wordt heel anders naar chiropractie gekeken.

Tekst: Gitte Gitte Tønner

In Denemarken is de samenwerking tussen chiropractors en artsen veel hechter dan in Nederland. Om te beginnen zitten ze al gezamenlijk in de collegebanken. Studenten chiropractie volgen de eerste drie jaar van hun opleiding dezelfde colleges als studenten geneeskunde. De instroomeisen zijn identiek, studenten krijgen dezelfde examens en moeten voldoen aan dezelfde uitstroomeisen.

In mijn eigen studietijd heb ik, net als geneeskundestudenten, als coassistent op verschillende ziekenhuisafdelingen gewerkt. Daarnaast werkte ik een jaar op een multidisciplinaire afdeling voor subacute chronische nek- en rugklachten. Deense chiropractors werken na hun afstuderen nauw samen met artsen en fysiotherapeuten in het belang van de patiënt. Vanwege hun status als eerstelijnszorgverlener mogen ze bijvoorbeeld ook MRI-scans aanvragen.

Maar Denemarken is niet het enige land waar chiropractie hoog aangeschreven staat. Ook Zwitserland kent een gezamenlijke bachelor voor chiropractie en geneeskunde, met daarna twee verschillende masteropleidingen. In Noorwegen mogen chiropractors hun patiënten ziek melden, wat in dat land zelfs heeft geleid tot een verlaging in ziekteverzuimkosten.

Cochrane review: Manipulatie is even effectief als gangbare zorg

De basisopleiding zegt uiteraard nog niets over de chiropractische behandeling, wél dat de basiskennis op peil is. Alle 300 leden van de NCA zijn afgestudeerd aan internationaal geaccrediteerde opleidingen. Ze voldoen aan de normen van de WKKGZ en WGBO. Daarnaast hanteert de NCA een strenge kwaliteitscontrole middels een vijfjaarlijkse herregistratie op basis van verplichte bij- en nascholingspunten en visitaties via de Stichting Chiropractie Nederland.

De afgelopen jaren zijn in hoogaangeschreven tijdschriften artikelen gepubliceerd die onze dagelijkse ervaringen in de praktijk goed weergeven. De wetenschappelijke aanbevelingen uit de ‘Low Back Pain Series’ van The Lancet (2018) sluiten naadloos aan bij de werkwijze van de chiropractor: de patiënt geruststellen en actief houden, spinale manipulatie en oefeningen geven, evenals patiënten aanmoedigen om zelfredzaam te worden.  In deze reeks artikelen wordt de Deense opleiding als voorbeeld van innovatief geïntegreerd onderwijs voorgedragen!

In 2019 verscheen een grootschalige Cochrane Review over spinale manipulatie en lagerugklachten. De conclusie: manipulatie is even effectief als gangbare zorg. Zelfs Harvard raadt mensen met lagerugklachten aan om een chiropractor te raadplegen. Afgelopen maart bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat de patiënten die voor hun rugklachten een chiropractor bezoeken, half zoveel kans hebben een opioïde voorgeschreven te krijgen door hun huisarts. Geen enkele specialisatie kan lagerugklachten geheel doen verdwijnen, maar met een gezamenlijke inspanning kunnen we onnodig lijden voor de patiënt en financiële lasten voor de maatschappij reduceren. De NCA is er klaar voor om met alle belanghebbenden in gesprek te gaan over het verbeteren van de levenskwaliteit van Nederlanders met rugpijn.

Bronnen


Delen