Consument: tandarts in basispakket

Consumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 85 procent van de consumenten dat de tandarts thuishoort in het basispakket. Volgens 84 procent hoort ook fysiotherapie in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.


Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44 procent van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15 procent een goed idee.

Specialist en tandarts
Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59 procent. Ook vindt 85 procent dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Lees verder bij NIVEL.

Delen