Contracteren ziekenhuizen stroef

Het contracteren van ziekenhuiszorg verloopt moeizamer dan was voorzien. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een analyse van het contracteringproces in de ziekenhuiszorg voor de minister van VWS.

Het trage verloop van de contractering hangt volgens de NZa samen met de overgang naar een systeem van prestatiebekostiging en onwennigheid tussen verzekeraars en ziekenhuizen over de nieuwe inkoop van zorg. Verzekeraars en ziekenhuizen zetten zich in om te zorgen dat patiënten en consumenten geen nadelige gevolgen ondervinden van de contractering, zo schrijft de NZa in een brief aan minister Schippers.

De ziekenhuizen en verzekeraars onderhandelen deze zomer nog over de inkoop van zorg in 2012. Zij hadden in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met de minister 1 april als deadline afgesproken.

Als een van de voornaamste knelpunten noemen de brancheorganisaties van ziekenhuizen en verzekeraars de onderlinge discussies over de doorleverplicht (de verplichting van ziekenhuizen zorg te leveren als het met de verzekeraar afgesproken plafond is bereikt).

Delen