Correctie

Als gevolg van een fout in de ledenadministratie van VvAA is de naam van mevrouw Esther Oostenveld, gynaecoloog uit Katlijk, per abuis terechtgekomen op een lijst die naar de redactie is gestuurd voor de rubriek Afscheid. Daardoor is haar naam ten onrechte gepubliceerd in het overzicht met namen van overleden leden. Mevrouw Oostenveld is gelukkig niet overleden, maar dat neemt niet weg dat wij deze ernstige en pijnlijke fout enorm betreuren. De redactie heroverweegt om dit onderdeel van de rubriek, dat door leden wél zeer gewaardeerd wordt, tóch te stoppen om dergelijke fouten in de toekomst uit te sluiten.

Delen