Correcties Arts en Auto 01 2016

In Arts en Auto 01 van 2016 is een aantal storende fouten geslopen. In de gedrukte versie van het blad kunnen deze niet meer gecorrigeerd worden, maar via onderstaande links vindt u op deze website de juiste versies.

In het artikel Onderzoek declaratiegedrag staat dat het fysiotherapeuten in 2015 niet toegestaan was om de intake en de screening op één dag te doen. Hier had moeten staan dat het niet was toegestaan om intake, screening én de eerste behandeling op één dag te doen. Hier leest u het gecorrigeerde bericht.

In het artikel Pensioenaftopping ggz in de rubriek Financiën staat dat de Federatie Medisch Specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen een akkoord hebben bereikt over pensioenaftopping. Dit is niet juist. Onderhandelingen hierover lopen nog. Wel heeft de Federatie inmiddels met vijf afzonderlijke ziekenhuizen een akkoord bereikt. Hier leest u het gecorrigeerde bericht.

Met excuses van de redactie, die ondertussen maatregelen heeft genomen zodat u er op kunt vertrouwen dat de berichtgeving in Arts en Auto correct is.

Delen