Crisis VUmc laait weer op

De crisis bij het VU medisch centrum gaat een nieuwe fase in. Zo’n drie maanden nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verscherpt toezicht op het ziekenhuis heeft opgeheven, worden patiënten voor longoperaties naar andere ziekenhuizen gestuurd, meldt de Volkskrant.

 

Volgens de krant heeft de nieuwe raad van bestuur, onder leiding van Fred Plukker, de problemen niet de kop in kunnen drukken. Zo zou volgens bronnen in het ziekenhuis nog altijd een angstcultuur heersen en zouden er nog altijd onderlinge conflicten spelen tussen medisch specialisten.

De longartsen van het VUmc hebben, aldus de Volkskrant, nu unaniem besloten hun longpatiënten niet meer door te sturen voor operaties bij de longchirurgen. Deze week zouden voorlopig de laatste longoperaties hebben plaatsgevonden. De artsen van het academisch ziekenhuis zouden van mening zijn dat de veiligheid van hun patiënten in gevaar is, omdat er onvoldoende opererende longchirurgen zijn. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is echter “van een collectieve afspraak van de longartsen om niet meer door te verwijzen naar de chirurgieafdeling van hun eigen ziekenhuis niets bekend.”

Negen maanden geleden werd de afdeling longchirurgie ook al gesloten. Toen stelde de IGZ het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. Toen begin maart de longoperaties weer hervat werden, werd het toezicht opgeheven.

Lees meer bij de Volkskrant.

 

Delen