Cursus bio-ethiek Johan Braeckman

Op 3 en 4 december geeft de Vlaamse filosoof Johan Braeckman een tweedaagse cursus bio-ethiek voor huisartsen en medisch specialisten. De cursus Recht maken wat krom is? vindt plaats in Kasteel Engelenburg in het Nederlandse Brummen.

 

 

Braeckman (1965) is professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Behalve artikelen in vakbladen, publiceerde Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie en culturele aspecten van de wetenschappen.

Begin 2015 verscheen zijn collegereeks Recht maken wat krom is? over bio-ethiek. Hierin gaat Braeckman in op morele dilemma’s en ethiek rondom geboorte, leven en dood. De huidige en toekomstige mogelijkheden om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot, maar inzichten en techniek zorgen tevens voor vele ethische problemen en vragen. Wie heeft recht op een behandeling, wanneer is een therapie veilig genoeg om op mensen toe te passen, hoe duur mag de gezondheidszorg worden en  plegen wetenschappers en artsen geen inbreuk op de menselijke waardigheid? Johan Braeckman schetst een ethisch referentiekader om rationele antwoorden op diverse vragen te geven.

Voor informatie en inschrijving voor de cursus: www.brainfeed.nl

 

Delen