euthanasie

Alles van waarde is weerloos

Van zeer grote waarde dat artsen in Nederland en België in veel gevallen bereid zijn een verdiepte relatie met de patiënt aan te gaan om euthanasie te kunnen verlenen

De ander tot last zijn

De angst om anderen tot last te zijn zou strikt genomen bij euthanasie geen rol mogen spelen

Ignace Schretlen

Angst zaaien als beleid

Is er nu wel of niet sprake van een koerswijziging rond strafrechtelijke onderzoeken naar euthanasie?

‘Mijn ambivalentie rond euthanasie’

Toen Ignace Schretlen nog huisarts was, stond het verlenen van euthanasie haaks op zijn principes over de invulling die hij aan zijn beroep wilde geven. Toen hij zelf patiënt werd, veranderde zijn perspectief

Ignace Schretlen

Run op levenseindekliniek

Terwijl nu alle aandacht zich toespitst op ‘waardig sterven’ bepleit ik een accentverschuiving richting ‘waardig leven’