Dossiervorming

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen

Tekst: Serena Martens

 

Een tandarts wordt door een patiënt aansprakelijk gesteld omdat zij onvoldoende zou zijn ingelicht over het feit dat een wortelkanaalbehandeling in meerdere zittingen zou plaatsvinden. Mevrouw dacht dat de behandeling in één zitting afgerond zou zijn. Daarnaast heeft patiënt parodontale problemen en is zij van mening dat de tandarts daar onvoldoende aandacht aan heeft besteed. Zo zou hij hebben verzuimd diverse controles uit te voeren, waardoor de parodontale situatie ernstig is verslechterd en patiënt voor hogere kosten komt te staan dan wanneer eerder was ingegrepen.

De tandarts heeft bovenstaande bij VvAA gemeld en geeft aan dat hij patiënt juist wel voldoende heeft ingelicht over het uitvoeren van de wortelkanaalbehandeling en de meerdere zittingen, daarnaast zou hij de verzuimde controles wel hebben uitgevoerd. Het aangeleverde medisch dossier is zeer summier. Kan patiënt de tandarts met succes aansprakelijk stellen voor zijn handelen/nalaten?

Antwoord

Serena Martens

Serena Martens is schadebehandelaar bij VvAA.

Een belangrijk uitgangspunt in het gezondheidsrecht is de toestemming van patiënten voor het uitvoeren van medische behandelingen. Om die toestemming te kunnen geven, moet de patiënt goed geïnformeerd worden. Daarom moet een (tand)arts de patiënt informatie geven over het voorgenomen onderzoek, de behandeling, de risico’s en/of alternatieve behandelingsmogelijkheden. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen samen ‘informed consent’. Is daaraan niet voldaan, dan kan dat voor problemen zorgen als de (tand)arts aansprakelijk wordt gesteld. In deze casus heeft de tandarts niet genoteerd dat hij patiënt heeft geïnformeerd dat de wortelkanaalbehandeling in meerdere zittingen zal plaatsvinden. Hij kan dus niet aantonen dat er sprake is van voldoende informed consent. Dat kan als onzorgvuldig handelen worden aangemerkt.

In deze casus was een wortelkanaalbehandeling geïndiceerd. Patiënt had daar dus sowieso kosten aan gehad. Hoewel zij niet is geïnformeerd omtrent de meerdere zittingen, is er geen meerschade ontstaan.

Wanneer niet aantoonbaar aan de informatieplicht is voldaan, kan dat voor problemen zorgen

Ten aanzien van het tweede punt geldt de hoofdregel dat het aan patiënt is om aan te tonen dat de tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld, namelijk het niet uitvoeren van controles. Patiënt mag inzage vragen in haar medisch dossier om dit te kunnen bewijzen. Juridisch gezien kan een (tand)arts niet met een enkele ontkenning/betwisting onder een aansprakelijkstelling uit komen; hij moet zijn visie motiveren. Aangezien de tandarts het dossier niet goed heeft bijgehouden, kan hij niet aantonen dat hij de controles wel heeft uitgevoerd. Onder een goede dossiervorming valt naast het noteren van de voorgenomen behandeling, de (veelvoorkomende) risico’s en de eventuele alternatieve behandelopties ook het noteren van controles en adviezen. Daarbij is van belang dat wordt genoteerd dat al het voorgaande is besproken met patiënt.

Is er dus geen sprake van een goede dossiervorming en ontbreekt (deels) het medisch dossier, dan is dat voor wat betreft de bewijsvoering in het nadeel van de (tand)arts. Goede dossiervorming is belangrijk voor goede zorg, maar ook om een goed oordeel te kunnen geven over het beloop van diverse behandelingen in het geval u aansprakelijk wordt gesteld.

Delen