Dreigend tekort aan POH’ers

Er dreigt een tekort aan praktijkondersteuners voor huisartsen. Het aanbod is relatief klein en de vraag gaat waarschijnlijk nog verder toenemen. Belangenorganisaties spreken hun zorg uit.

Tekst: Roel Notten

 

 

Het tekort aan Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) loopt op, constateert Freek van der Meulen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). Volgens Van der Meulen is er door verschillende ontwikkelingen in de zorg een grotere vraag naar praktijkondersteuners ontstaan. “De vergrijzing van de bevolking, verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, de wens om meer zorg in de buurt en tot grotere patiëntenparticipatie hebben effect op de huisartsenzorg. Hierdoor is het aantal taken en werkzaamheden van praktijkondersteuners toegenomen. En zorgverzekeraars vergoeden een ruimere inzet van praktijkondersteuners.”

Lees verder (pdf).

06-2014p026-027

Delen