Deelname aan pensioenfonds in geding voor over de grens wonende huisarts

Huisartsen die over de grens wonen maar in Nederland werken, bouwen nu nog verplicht pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), maar daar lijkt verandering in te komen.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Op verzoek van het fonds heeft de minister van SZW namelijk het verplichtstellingsbesluit gewijzigd. Alleen huisartsen die in Nederland wonen én werken zijn nog verplicht aangesloten bij SPH. In Nederland actieve huisartsen die in het buitenland wonen, hebben bericht gekregen dat hun deelname aan het fonds wordt beëindigd. Aanvankelijk per 1 januari 2022, maar inmiddels heeft SPH dit uitgesteld tot 1 juli 2022, waarbij het pensioenfonds heeft aangegeven op zoek te gaan naar alternatieven.

Een aantal huisartsen die dit betreft, heeft zich al bij VvAA gemeld met vragen. Behoort u ook tot deze groep en heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met VvAA-jurist Cees de Wever via: cees.de.wever@vvaa.nl.

Delen