Dreigende taal specialisten

In een interview met het FD van 13  juni zegt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, dat hij het lastig vindt zijn achterban te motiveren om door te gaan met het doelmatig voorschrijven van medicijnen en kwaliteitsrichtlijnen. Als medisch specialisten nog verder gekort zullen worden op hun inkomen, zal er van plannen om de zorg beter en goedkoper te maken weinig terechtkomen.

De Grave verzet zich tegen mogelijke extra bezuinigingen op medisch specialistische zorg omdat de uitgaven aan medisch specialistische zorg in 2012 al met 400 miljoen euro omlaag is gebracht van 2,4 miljard naar 2,0 miljard euro. “Er is geen beroepsgroep waarvan wordt geopperd dat er zoveel vanaf kan. Zeker als er net 19 procent is ingeleverd”, aldus De Grave. De Kunduzcoalitie heeft in het Lenteakkoord aangekondigd een onderzoek te zullen uitvoeren naar de wijze waarop de norminkomens van medisch specialisten (in loondienst en vrijgevestigd) meer in lijn gebracht zouden kunnen worden met hun collega’s in andere landen. De onderzoeksopdracht valt uiteen in twee delen: een beschrijvende analyse van de relatieve inkomenspositie van Nederlandse specialisten en een inventarisatie van beleidsoptiesom de inkomens van Nederlandse specialisten meer in lijn te brengen met hun collega’s in andere landen. Het onderzoek moet voor 1 september 2012 zijn afgerond.

Wilt u mee discussiëren over de vraag op welke plekken in de gezondheidszorg wel en niet bezuinigd kan worden? Meld u dan aan voor het grote BNR zorgdebat op maandagavond 25 juni 19.00 in Den Haag. Aan dit debat zullen naast Frank de Grave ook oud-minister van VWS Ab Klink en de zorgspecialisten van VVD, CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks aanschuiven.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Delen