Druk op Belgische controleartsen

De Belgische verzekeringsmaatschappij Mensura zet haar controleartsen onder druk om zo veel mogelijk patiënten met een ziektebriefje vervroegd het werk te laten hervatten,  meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.

 

 

Artsen die er niet in slagen meer dan 10 procent zieke werknemers terug naar het werk te sturen, worden ontslagen. Wie zich op het werk ziek meldt, kan thuis onaangekondigd bezoek krijgen van een controlearts. Deze kan de door de huisarts voorgeschreven ziekteperiode inkorten of zelfs schrappen.

Een controlearts werkt als zelfstandige en krijgt een forfait per opdracht.Het private controle-orgaan zet zijn 300 controleartsen onder druk om zo veel mogelijk inkortingen of schrappingen te realiseren, zo getuigen drie artsen anoniem in de Belgische Artsenkrant. De Orde van Geneesheren onderzoekt de zaak.

Delen