Durf je nek uit te steken

Werken in de gezondheidszorg kan zwaar zijn. De beweging Zin in Zorg wil het werkplezier van zorgprofessionals verhogen. Maar wat moet een student daar mee? “Een kritische blik wordt gewaardeerd.”

Tekst: Andrea Linschoten |Beeld: Shutterstock

Wat vinden jonge artsen belangrijk als het gaat om plezier houden in het werk? Dat probeert Zin in Zorg te achterhalen.Ook voor studenten kan de beweging dus belangrijk zijn. Aios chirurgie Thomas Schok, als VvAA-bestuurslid bij Zin in Zorg betrokken, legt uit waarom. “Juist voor studenten is het interessant, het gaat om hun toekomst.” 

Hoewel de meeste studenten nog niet veel werkervaring hebben opgedaan, hebben ze heus wel wat te vertellen. “Studenten nemen tijdens stages en coschappen al een kijkje in de keuken”, stelt Schok. “Zij zien hoe de dingen gaan en hebben daar ook een mening over.” 

Zin in zorg gaat in fasen steeds een andere doelgroep bij de beweging betrekken. Als eerste de young professionals. Uit een eerste analyse van de ervaringen van jonge artsen blijkt dat deze groep zichzelf wil kunnen zijn, in en buiten het werk (zie verder het kader) en ook belang hecht aan persoonlijke ontwikkeling. Bestuurslid Schok herkent die behoefte om jezelf te ontwikkelen, zowel in als buiten het medisch domein: “Zelf heb ik bewust gekozen voor een parttimedag. Op die manier kan ik ook bestuurslid zijn bij VvAA. Ik werk graag in het ziekenhuis, maar kijk ook altijd uit naar de dag dat ik iets anders doe. Ik ben dan bezig met andere onderwerpen en zie andere mensen.”

Een volgende stap voor Zin in Zorg is het bevragen van de ervaren zorgprofessionals. Schok: “Het is niet een kwestie van jong tegen oud. Juist niet, we gaan sámen voor vergroting van het werkplezier.” Nog weer later worden ook studenten bij Zin in Zorg betrokken. 

Thomas Schok, Aios chirurgie en bestuurslid VvAA: ‘Het is niet een kwestie van jong tegen oud’

Schok vindt dat studenten niet hoeven te wachten tot Zin in Zorg ervaringen bij hun komt ophalen: “Als je een mening hebt over wat je tijdens je stage of coschappen ziet en meemaakt, of je hebt suggesties over hoe zaken beter geregeld kunnen worden, laat je op het werk dan maar horen. Durf je nek uit te steken. Een kritische, frisse blik op de gang van zaken wordt doorgaans zeer gewaardeerd.”

Volgens Schok is het ook zinvol om kritisch naar jezelf te kijken, als het over werkplezier in de zorg gaat: “Vraag je af of je gelukkig wordt van wat je gaat doen. In je werk en privé. Als je iets mist, heb dan het lef om ervoor te gaan. Zet het niet als een droom aan de kant voor later. Je hoeft niet binnen het keurslijf te blijven en te doen wat iedereen doet om een keurig cv op te tuigen. In mijn ogen heeft afwijken juist meerwaarde. Dat maakt je een gelukkiger mens.”

Zin in zorg

Hoe zorgen we ervoor dat jonge artsen iedere dag met plezier naar hun werk gaan, mentaal fit blijven en méér tijd voor de patiënt hebben? Daar richt Zin in Zorg zich op, een initiatief van VvAA, De Jonge Specialist, LAD en LOVAH. 

Tijdens de  startbijeenkomst afgelopen november spraken tachtig jonge artsen en andere betrokken partijen over werkplezier en welzijn aan de hand van vier domeinen: organisatie van de zorg, cultuur van werkplezier en fitheid, persoonlijke veerkracht en zingeving in het werk. Een eerste analyse van de uitkomsten laat zien dat jonge dokters zinvol werk belangrijk vinden. Ze bedoelen daarmee werken voor en met de patiënt en werk waarin ze zich kunnen laten zien en ontwikkelen. 

Verder is er bij jonge dokters een groot verlangen om zichzelf te kunnen zijn in hun werk. Ze willen meedenken en bijdragen aan een groter doel of geheel (aan de zorg, collega’s en/of de organisatie). Jonge zorgprofessionals willen niet als een nummer gezien worden, geen anonieme werkkracht zijn. Ook willen ze tijdens het werk hun emoties kunnen uiten en deze niet moeten opsparen tot een volgende intervisie.

De kijk van jonge dokters op wat professionaliteit is, betreft de dokter als mens en persoon in het werken voor en met de patiënt. Jonge dokters zien parallellen tussen hun verlangen om zichzelf te zijn en het vermogen om de individuele wensen en behoeften van patiënten te zien. Ook vinden ze persoonlijke ontwikkeling een wezenlijk onderdeel van professionaliteit waaraan tijdens de opleiding aandacht moet worden besteed.

Als vervolgstap gaat de beweging nu ook ervaren artsen vragen hun ervaringen te delen. Uiteindelijk zullen de uitkomsten van de onderzoeken de basis leggen voor het agenderen van concrete veranderingen in de gezondheidszorg. 

Wil je op de hoogte blijven, of je aanmelden, kijk dan op: zininzorg.nl.

Delen