Dynamiek

Eerder dit jaar werd bekend dat Siemens tekende voor de nieuwe operatiekamers en de daarbij behorende medische apparatuur van het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Lilian Marijnissen, Tweede Kamerlid voor de SP, sprak daar toen op Twitter schande van: ‘Bedrijfsleven komt zo letterlijk operatiekamer in!’ Nu het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk samen met Siemens een heel nieuw ziekenhuis gaat ontwikkelen, schrijft Jacqueline Makbouli – lijsttrekker voor D66 in Beverwijk – op Twitter juist dat ze dit fantastisch nieuws vindt.

Het zijn tegenover elkaar liggende stellingen die treffend illustreren hoe politiek gekleurd de opvattingen over de ontwikkelingen in de zorg kunnen zijn. Marijnissen spreekt de vrees uit dat Siemens zeggenschap krijgt over wat er op de OK’s van het Zeeuwse ziekenhuis gebeurt en Makbouli toont zich verheugd over wat de samenwerking met het bedrijf haar gemeente biedt. Een splinternieuw ziekenhuis met de modernste hoogwaardige medische apparatuur, welke gemeente zou daar niet trots op zijn?

De optie waarin de risicodrager bouwt en het ziekenhuis huur ligt voor de hand

Natuurlijk koopt Siemens daarmee marktaandeel en je kunt redetwisten over de vraag of dit wel of niet een goede ontwikkeling is. Maar hierbij is wel de achterliggende vraag aan de orde wat het alternatief is. Banken staan niet meer te springen om nieuwbouw van ziekenhuizen te financieren. En het is ziekenhuizen niet toegestaan risicodragend kapitaal aan te trekken en winst uit te keren. De optie waarin de risicodrager bouwt en het ziekenhuis huurt, is dan eigenlijk een redelijk voor de hand liggende tussenoplossing. Het brengt hoe dan ook dynamiek in het ziekenhuislandschap. En het zou me niet verbazen als andere marktpartijen al aan het broeden zijn op een antwoord of hiervoor zelfs al vergevorderde plannen hebben klaarliggen. Wie volgt?

Delen