Een netwerk in bedrijf

VvAA heeft haar uitgebreide netwerk de afgelopen jaren in toenemende mate ingezet om de stem van zorgprofessionals te laten horen over ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Maar VvAA is ook gewoon een operationeel bedrijf dat (advies)diensten en producten verzorgt. Voor leden, zorgondernemingen en instellingen. Hoe verhouden die rollen zich tot elkaar en welke koers mogen de leden in de toekomst verwachten?

Tekst: Marjan Enzlin | Beeld: Nout Steenkamp

Vereniging VvAA en VvAA Groep B.V. mogen dan op papier twee entiteiten zijn, er is volstrekte eenduidigheid over het overkoepelende adagium: het ledenbelang staat voorop bij alles wat VvAA onderneemt. Directievoorzitter van VvAA Groep B.V., Herman van Hemsbergen, en bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA, Gerlach Cerfontaine, zijn beiden overtuigd en bevlogen ledenambassadeurs. Leden – die binnen de organisatie dan ook nooit worden aangeduid als klanten. Alhoewel het afnemen van diensten en producten door die leden, wel als essentieel wordt beschouwd. Alweer door beiden. Want, zo stellen de twee in afzonderlijke interviews; ‘de organisatie, die het 92ste jaar na oprichting ingaat, kan alleen waarde blijven toevoegen aan een meer maatschappelijke rol, als ze daartoe niet alleen het verzoek krijgt van leden, maar door diezelfde leden ook in staat gesteld wordt dat te doen’. En daarvoor is het nodig dat deze leden hun zaken aan VvAA blijven toevertrouwen, aldus Van Hemsbergen en Cerfontaine.

Lees verder (pdf).

AA02-2016p018-019

Delen