Een tuchtklacht, wat nu?

Wanneer een patiënt ontevreden is over zijn tandartsbehandeling, kan hij een claim indienen bij zijn tandarts en er daarnaast voor kiezen een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten tegen tandartsen worden ingediend bij één van de klachtencommissies van de beroepsverenigingen, de KNMT of de ANT. Daarnaast kunnen patiënten een klacht indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG’s). Over een claim en beroepsaansprakelijkheid schreven we in Arts en Auto 10 2016. Hieronder beschrijf ik waar u aan moet denken, mocht u met een tuchtklacht geconfronteerd worden.

Tekst: Florien van Woerden, juridisch adviseur VvAA

Klachten over tandartsen gaan vaak over de hoogte van de rekening, (ontbreken van) informed consent, complicaties die door patiënten soms als fouten worden gezien en natuurlijk over de kwaliteit van de behandeling. Ter voorkoming van klachten is het van belang om duidelijke informatie te geven over de verschillende behandelingsmogelijkheden, de kosten, de mogelijke vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar en de mogelijke complicaties die kunnen ontstaan. Neem hier voldoende tijd voor, zodat de patiënt zich gehoord voelt en stel ten slotte een plan van aanpak op en een begroting waar de patiënt akkoord mee gaat. Voor behandelingen die meer kosten dan €250 moet een tandarts sowieso altijd voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave geven.

Niet bagatelliseren

Wanneer een patiënt klaagt over de behandeling is het zaak hier op in te gaan en de klachten niet te bagatelliseren. Aan de basis van een klacht ligt altijd dat een patiënt zich niet serieus voelt genomen. De uitspraak van het Centraal Tuchtcollege uit 2016 (ECLI:NL:TGZCTG:2016:258) is hier een duidelijk voorbeeld van. Klaagster verwijt de tandarts dat haar klachten niet bespreekbaar waren, dat geen alternatief geboden werd, dat hij ten onrechte het niet-nakomen van een afspraak in rekening bracht en dat hij haar aanhoudend onheus bejegende. Deze klacht is deels gegrond verklaard en de maatregel van waarschuwing is opgelegd.

Als de behandeling niet helemaal naar wens is gelopen, kunt u dat beter toegeven

Het tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. Het handelen van de tandarts wordt getoetst aan de professionele standaard, het geheel van normen, regels en richtlijnen die op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring tot stand zijn gekomen. Als tandarts dient u zich toetsbaar op te stellen in de procedure. Dit houdt in dat u naar aanleiding van de klacht uw handelen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen aan de hand van uw medisch dossier dient toe te lichten aan het College. Als de behandeling niet helemaal naar wens is gelopen, kunt u dat beter toegeven. Zelfinzicht wordt belangrijk gevonden door het Tuchtcollege.

hulp zoeken

Een klacht bij een tuchtcollege betekent over het algemeen een aanslag op de gemoedsrust van een tandarts. Daarom is het goed om hulp te zoeken. Meld de zaak zo snel mogelijk aan, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Juridisch adviseurs kunnen u dan bijstaan met het voeren van verweer en zullen u informeren over het verloop van de procedure. Wanneer u geen rechtsbijstandsverzekering heeft dient u zelf verweer te voeren, of een advocaat in te schakelen om dit voor u te doen.

In 2015 zijn in totaal 90 klachten tegen tandartsen afgehandeld door de RTG’s. Hiervan zijn 27 klachten gegrond verklaard. In 4 zaken is er geen maatregel opgelegd, er zijn 10 waarschuwingen, 12 berispingen en 1 voorwaardelijke schorsing opgelegd (Bron: Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 2015). In 2016 is door het RTG Den Haag een schorsing opgelegd aan een tandarts die het gebit van een patiënt ernstig had verwaarloosd door het paradontium van de patiënt niet jaarlijks te controleren en de DPSI-score te noteren. Evenmin maakte hij röntgenfoto’s ter controle van het gebit noch gebruikte hij een pocketsonde. De tandarts gaf ter zitting aan geen zin te hebben in dat ‘protocolgedoe’. Hij bagatelliseerde de klacht. Deze houding leidde bij het College tot het vermoeden dat de tandarts structureel bij andere patiënten op ondeskundige wijze te werk is gegaan op parodontaal gebied en heeft geleid tot de zware maatregel van een schorsing uit het BIG-register voor de duur van zes maanden (ECLI:NL:TGZRSGR:2016:51).

 

Delen