Einde regeling verhuur eigen woning

Per 31 december 2012 eindigt de tijdelijk in de wet opgenomen crisismaatregel voor de verhuurde voormalige eigen woning.  De verhuurmaatregel houdt verband met de fiscale ‘verhuisregeling’ voor de voormalige eigen woning.

De verhuisregeling houdt het volgende in: Een voormalige eigen woning die te koop staat en niet (meer) bewoond is, geldt fiscaal nog gedurende een zekere periode als een fiscale ‘eigen woning’, zodat men hypotheekrenteaftrek heeft voor die leegstaande woning. Die periode omvat de rest van het kalenderjaar van verhuizing uit die woning, plus de drie erop volgende kalenderjaren. Maar vanaf 1 januari 2013 wordt dat teruggebracht tot de twee erop volgende kalenderjaren. Deze verhuisregeling geldt uitsluitend voor de periode van leegstand, en dus niet als de woning wordt verhuurd of nadat de woning tijdelijk is verhuurd.

Toch kan (tijdelijke) verhuur in een aantal situaties nodig zijn om de rentelasten op te brengen omdat de verkoop niet lukt. De verhuurmaatregel houdt in dat – zolang de verhuisregeling geldt – de woning na een tijdelijke verhuur juist wel weer mag terugkeren naar de verhuisregeling.

Tip

Als u tijdelijk uw voormalige eigen woning verhuurt, is het sterk aan te raden de huur vóór de komende jaarwisseling te beëindigen. Dat geldt vooral indien u de verhuur als tijdelijk had bedoeld om de woning daarna weer – onder de verhuisregeling – te  kunnen aanmerken als een fiscale ‘eigen woning’, zodat het recht op renteaftrek voor die woning weer herleeft. Zou uw tijdelijke verhuur pas na de aanstaande jaarwisseling eindigen, dan blijft de betreffende woning definitief onderdeel van box 3, en kan deze nooit meer terugkeren naar de regeling van de ‘eigen woning’ met bijbehorende renteaftrek.

Delen