Enquête geneeskundestudenten over LHBTI+ in het onderwijs

De werkgroep Roze in Onderwijs wil in kaart brengen wat geneeskundestudenten leren over LHBTI+ en gezondheid, en wat ze daarvan vinden. Tot 14 oktober 2021 kunnen alle bachelor- en masterstudenten geneeskunde een enquête invullen.

Als coassistent, maar zeker later als dokter, zal je patiënten tegenkomen die zich identificeren als LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, de ‘+’ staat voor o.a. queer of aseksueel). Meestal betekent dat niets voor de zorgvraag of zorgbehoefte, maar soms wel. Daarom is het van belang dat dokters weten, zo stelt Roze in Onderwijs, wannéér en hóe de sekse, seksuele oriëntatie en genderidentiteit van hun patiënt belangrijk is. Middels een enquête wil de werkgroep daarom in kaart brengen wat studenten geneeskunde hierover leren in de opleiding, wat volgens hen goed gaat en wat beter kan, wat zij belangrijk vinden, hoe docenten omgaan met dit thema en hoe de sfeer rondom LHBTI+ is op de opleiding.

De enquête sluit op 14 oktober 2021 en bestaat uit twee delen. Het invullen van het eerste gedeelte duurt minder dan vijf minuten. Deel twee is optioneel, het invullen daarvan duurt vijf tot tien minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Roze in Wit is een stichting bestaande uit dokters en geneeskundestudenten die zich inzetten voor diversiteit in de gezondheidszorg. De werkgroep Roze in Onderwijs richt zich, de naam zegt het al, op diversiteit in het medisch onderwijs. Deze enquête wordt ondersteund door Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit, KNMG, De Geneeskundestudent en NVVP Platform LHBT en Psychiatrie en Alliantie Gezondheidszorg op Maat.

Delen