Ergotherapie geeft hoog rendement

Ergotherapie kan miljoenen euro’s besparen op de behandeling van zowel dementie als  schrijfproblemen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Ergotherapie Nederland. 

 

 

De maatschappij krijgt € 7,40 tot € 11,80 terug voor iedere euro die aan ergotherapiebehandeling van thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers wordt besteed. Behandeling van alle geregistreerde thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers levert netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar.

Voor behandeling van kinderen met schrijfproblemen krijgt de maatschappij € 1,60 tot € 1,70 per euro terug. Bij behandeling van alle 6-jarige kinderen met schrijfproblemen in Nederland bedragen de netto maatschappelijk baten € 3,8 tot € 12,3 miljoen over het (werkzame) leven van het kind.

Behalve op de door SEO onderzochte behandelingen levert ergotherapie een bijdrage bij revalidatie, bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson, Reuma, bij werkgerelateerde problemen en bij het herstel na een CVA. De maatschappelijke rendementen die met ergotherapie behaald worden, zijn ook bij deze ziektes aanzienlijk, zo blijkt uit het onderzoek.

Het SEO onderzoeksrapport wordt dinsdag 4 november om 13.30 uur in de hal van de Tweede Kamer door directeur bestuurder Theo van der Bom aangeboden aan de Kamercommissie voor VWS.

Delen