Farma ter verantwoording

De Stichting Farma ter Verantwoording wil bevorderen dat geneesmiddelen en medische technologieën op een duurzame wijze beschikbaar zijn op de markt. De stichting streeft naar eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming zijn met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.

De stichting bewerkstelligt haar missie op de eerste plaats door juridische acties rond onverklaarbaar hoge prijzen van geneesmiddelen. Ten tweede 

verstrekt de stichting algemene informatie en advies aan overheden, stakeholders en het publiek. Artsen, apothekers en patiëntenorganisaties kunnen voorbeelden van onredelijke prijzen of prijsverhogingen melden, waarna de stichting onderzoek doet en desgewenst actie onderneemt. farmaterverantwoording.nl

Delen