Film – So Long, My Son

Drie uur en vijf minuten duurt deze film, maar dat is geen seconde te lang.

Het verhaal beslaat dan ook drie decennia van ongekende verandering: vanaf het moment, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, waarop China afscheid nam van het klassieke communisme en een nieuwe weg insloeg. Een weg die behalve een explosie van welvaart ook ingrijpende sociale verandering en ontwrichting bracht.

De rode draad in het verhaal is de vriendschap tussen twee echtparen en hoe die te lijden heeft van dramatische gebeurtenissen in de privésfeer, meteen al in het begin van de film, én van de wrede realiteit van het communisme (en dan speciaal de één-kindpolitiek).

Maar wat uiteindelijk vooral blijft hangen, is hoe in levens vol tegenslag en tegenwerking, mensen zich niet uit het veld laten slaan; de moed niet opgeven, en hoop niet laten varen En zo hun humaniteit en fatsoen als individu weten te behouden.

So Long, My Son – China, 2019, regie: Xiaoshuai Wang, hoofdrollen: Yong Mei, Wang Jingchun, Ai Liya, Xu Cheng. 

Delen