Financieel onafhankelijk

De steeds maar veranderende wetgeving rondom pensioenen zorgt ervoor dat mensen vaker het heft in eigen hand nemen om financieel onafhankelijk te zijn.Een voorbeeld daarvan is de, vooral onder jongeren populaire, FIRE-beweging. Dat staat voor ‘Financial Independence, Retire Early’. In het Nederlands vertaald: financieel onafhankelijk en vervroegd met pensioen. Deze beweging vindt haar oorsprong in de VS. De gedachte is dat je door zuiniger te leven een deel van je inkomen opzij kunt zetten en dit vermogen voor je laat renderen. Met als doel financieel onafhankelijk te worden en je leven naar eigen wens in te richten. Doelen zoals eerder stoppen met werken, minder werken of die wereldreis komen daardoor volgens de aanhangers binnen handbereik. 

Wanneer we de succesverhalen op internet moeten geloven, lijkt het erop dat iedereen kan stoppen op zijn of haar 40e. De vraag is of dat realistisch is. Versimpeld gaat FIRE ervan uit dat je 25 keer je jaarlijkse uitgaven opzijgezet moet hebben om je doel te bereiken. Afhankelijk van je uitgaven, kan dit dus snel oplopen tot hoge bedragen, zeker wanneer rekening wordt gehouden met inflatie. Dat is maar voor weinigen weggelegd.

’25 keer je jaarlijkse uitgaven opzijzetten’

Een positieve ontwikkeling van FIRE is dat jongeren zich steeds meer bewust bezighouden met hun financiële toekomst en stilstaan bij wat ze daadwerkelijk belangrijk vinden. Iets wat ik als financieel planner zeker toejuich. Ook voor mijn relaties begint een goede planning met het inventariseren van wensen en doelen. Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen. Een risico van FIRE is dat jongeren teleurgesteld raken door onrealistische doelen en/of onnodig risico’s nemen om dat doel te behalen. De huidige coronacrisis laat maar weer eens zien dat het goed is een buffer aan te houden. 

Gezien het bovenstaande, moet FIRE volgens mij staan voor: Focus, Inzicht en Realistische Einddoelen.

Delen