Fysiotherapie: contract en toekomst

Woensdag 24 juni bezochten ruim honderd fysiotherapeuten ’t Hart, hoofdkantoor van VvAA in Utrecht, voor de thema-avond ‘Contract en toekomst’ georganiseerd in samenwerking met KNGF, over contractering met de zorgverzekeraars. Samenwerken lijkt het credo.

 

Deze avond was bedoeld voor fysiotherapeuten en bestuursleden van KNGF en VvAA om met elkaar en met de zorgverzekeraars in gesprek over werken mét en zonder contract. Tegelijkertijd wilden KNGF en VvAA graag peilen wat fysiotherapeuten nodig hebben om de juiste keuze rondom contractering te kunnen maken.

Fysiotherapeut Kitty Bouten, bestuurslid van KNGF, stelde in haar inleiding dat fysiotherapeuten in meerderheid geen ondernemers zijn, maar gedreven voor het vak gekozen hebben. KNGF en VvAA kunnen ondersteunen bij het ondernemerschap, onder andere door goed te informeren over besluitvorming bij contractering. Ook pleit KNGF bij de zorgverzekeraars voor minder omvangrijke contracten.

Vervolgens besprak fysiotherapeut Bart Smit, voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), trends en ontwikkelingen in de fysiotherapie. Kern van zijn betoog was dat fysiotherapeuten zich moeten onderscheiden, met name op kwaliteit. Smit benadrukt dat alleen de fysiotherapeuten zelf kunnen bepalen wat kwaliteit is. Verder adviseert hij strategische keuzes te baseren op marktanalyses.

JanDiet Berendsen, fysiotherapeut en bestuurslid van Vereniging VvAA, sprak met fysiotherapeut Eveline Bosselaar van platform Paramedici Contractvrij en met  Hans Bloo, fysiotherapeut en zorgondernemer. Eveline Bosselaar stelde niet tegen zorgverzekeraars te zijn, maar vrij wilde zijn van alle gestelde voorwaarden. Met een collega richtte zij een platform op om met collega’s in contact te komen over contractvrij werken. Ondertussen richt het platform zich op alle paramedici. Bosselaar vindt het ondernemerschap een vak apart, dat je echt moet leren. Collega Hans Bloo werkt wel met contracten als basis, maar focust daarnaast op samenwerking in de ketenzorg.

Tijdens het diner bespraken de deelnemers verschillende stellingen als ‘Fysiotherapeuten zijn zorgprofessionals en dus geen ondernemers’, ‘Met een zorgcontract ben ik minder baas in eigen praktijk’ en ‘Een contract met de zorgverzekeraar verhoogt de patiënttevredenheid’. Hierna volgde een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter JanDiet Berendsen, naar aanleiding van de stellingen.

In het panel zaten fysiotherapeuten Eveline Bosselaar en Hans Bloo, bestuurslid KNGF en fysiotherapeut Brechtus Engelsma, zorginkoper Paramedisch Hans Wattel bij CZ/Dellta Loyd/OHRA en bestuurssecretaris Friso de Jong van ONVZ. de zorgverzekeraars daagden de fysiotherapeuten uit meer in actie te komen. Hans Wattel wilde dat fysiotherapeuten meer uit hun comfortzone komen en Friso de Jong vroeg de zorgprofessionals zelf met een kwaliteitssysteem te komen. Hans Bloo gaf aan dat de CQ-index zijn doel voorbij gaat omdat er nauwelijk iets met de uitkomsten wordt gedaan.

Wattel was het eens met de zaal dat contracten tot stand moeten komen op basis van vertrouwen. Hier moet samen aan gewerkt worden. Friso de Jong was van mening dat fysiotherapeuten nu nog vanuit angst de contracten tekenen. Brechtus Engelsma voegde hier nog aan toe dat praktijkhouders met personeel niet contractloos durven te werken als goed werkgever.

Ander punt was het ondernemerschap. Eveline Bosselaar stelde dat fysiotherapeuten zich commerciëler moeten opstellen en moeten laten zien dat ze kwaliteit bieden. Vanuit verschillende hoek kwam de suggestie om samen te werken, fysiotherapeuten onderling, maar ook in de keten en met de zorgverzekeraars.

Belangrijke boodschap van de avond was dat fysiotherapeuten moeten nagaan wat ze nodig hebben om een goede keuze te maken rondom contractering en op zoek moeten gaan naar ondersteuning hierbij, zodat ze tijd hebben om de dialoog aan te gaan met de zorgverzekeraars en niet uit angst hoeven te tekenen.

Lees ook het artikel Behandelen zonder contract, uit Arts en Auto 07/08 2014.

Delen