Gelderse Vallei ontregelt verder

Bijwonen van schrapsessies, opstellen van actieagenda’s, op de koffie bij de minister en zelf initiatieven ontplooien om de regeldruk in de zorg te verminderen en de samenwerking te verbeteren. Het gonst in de zorg van het (ont)regelen. Waar is iedereen druk mee en wat is er al bereikt? Een indruk.

Tekst: Andrea Linschoten

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede was al bezig met het verminderen van regels en administratieve handelingen. Zo stelde het ziekenhuis voor zijn DarmLevercentrum al eerder 10 succesfactoren vast die in de plaats moeten komen van 229 landelijk te registreren factoren. Deze ervaring zet het ziekenhuis nu in voor de andere afdelingen. Het ziekenhuis werkt hierin nauw samen met de landelijke beweging (Ont)regel de Zorg. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers hebben bij de raad van bestuur van het ziekenhuis ideeën voor te schrappen regels ingediend. Met de top-6 hiervan gaat het ziekenhuis op een aantal afdelingen nu actief aan de slag. Voorbeelden zijn: schrappen van dubbele registraties, bijvoorbeeld door zowel arts als verpleegkundige; slimmer registreren, zoals bloeddrukwaarden niet eerst apart op een werkbriefje noteren maar deze direct opnemen in het elektronisch patiëntendossier en het niet meer registreren van alle (routine)handelingen door de verpleegkundige.

Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de raad van bestuur, zegt op de ziekenhuissite over het (ont)regelen: “Zorgverleners zien de, vaak door andere organisaties opgelegde, administratie als een gebrek aan vertrouwen in hun professionaliteit en deskundigheid. Door het schrappen van regels willen we terug naar vertrouwen in het vakmanschap van onze zorgverleners.”

Delen