Groen rijden

Op 1 januari aanstaande is het precies veertig jaar geleden dat in Nederland de eerste uitlaatgasemissie-eisen van kracht werden. De ontwikkeling van wat we tegenwoordig ‘groen’ rijden noemen, duurt nog steeds voort. Een update van autojournalist Bart van den Acker.

Tekst: Bart van den Acker

 

Anno 2013 stoten auto’s, volgens de nu geldende Europese normen, per gereden kilometer ongeveer een factor 40 minder schadelijke stoffen uit dan de auto’s van veertig jaar geleden. De traditionele benzine- en dieselmotoren hebben de afgelopen decennia dan ook een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Het is echter niet reëel te verwachten dat de uitlaatgassen nog veel ‘schoner’ kunnen worden. Die veronderstelling wordt onderstreept door de emissienorm Euro 6. In de opeenvolgende Europese eisenpakketten, samengevoegd tot de zogenaamde Euronormen waaraan elke nieuwe auto moet voldoen, zijn de ongewenste bestanddelen in uitlaatgassen steeds verder ingeperkt. Voor personenauto’s is in Euro 6, de emissienorm die in september 2014 van kracht wordt, alleen nog een significante aanscherping te zien van de maximaal toegestane uitstoot van stikstofoxides bij dieselmotoren.

Lees verder (pdf).

11-2013p072-074

Delen