Afrekeningen in het najaar

De afgelopen periode hebben verscheidende zorgaanbieders gebruikgemaakt van een of meerdere steunmaatregelen om hun praktijk overeind te houden in de COVID-19-crisis. Vanaf het najaar volgen de afrekeningen. VvAA-adviseur Erik van Dam voorziet een spannende tijd.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Nadat COVID-19 in Nederland uitbrak en het kabinet in maart een tijdelijk verbod op contactberoepen afkondigde, kwamen er diverse steunmaatregelen vanuit de overheid beschikbaar. “Met bloedspoed in elkaar gezet”, zegt VvAA-adviseur Erik van Dam. “Dat moest ook. Snelheid was geboden. Maar het effect van de maatregelen was vooraf lastig in te schatten: bij de aanvraag wist je bijvoorbeeld niet wat je bij de afrekening zou kunnen verwachten.”

In die beginfase deden de nodige zorgaanbieders een beroep op de noodvoorziening voor zelfstandigen (Tozo) of de landelijke regeling voor loonkostensubsidie (Now). Toen in mei de zorgverzekeraars de continuïteitsbijdrage introduceerden, maakten velen daar (ook) gebruik van. Van Dam: “Zorgaanbieders die zowel de continuïteitsbijdrage als de Now hebben ontvangen, vragen zich nu af of en wat ze moeten terugbetalen.”

Zijn antwoord: “De hoogte van de Now-subsidie hangt af van het omzetverlies. Bij het vaststellen van dat verlies, ziet uitkeringsinstantie UWV de ontvangen continuïteitsbijdrage als extra omzet. Als hiermee geen rekening is gehouden bij de Now-aanvraag, dan moet er dit najaar waarschijnlijk fors worden terugbetaald.”

Bij de continuïteitsbijdrage is er vooral veel te doen om ‘inhaalzorg’. Tijdens een periode van een half jaar wordt elke maand per zorgverzekeraar gekeken of zorgaanbieders boven de voor hen vastgestelde normomzet uitkomen. Dat wordt gezien als inhaalzorg en daarvoor krijgt men een aanzienlijk lagere vergoeding.

‘Gebruik de zomer om een beeld te krijgen van wat u verwacht nog te moeten betalen of terugbetalen’

Voor de continuïteitsbijdrage staat in de herfst een tussenafrekening gepland en in de loop van 2021 een eindafrekening. De afrekeningen van de Now en de andere overheidsregelingen zullen vooral in het najaar plaatsvinden. “Een spannende tijd”, voorziet Van Dam. “Sommige zorgaanbieders hebben daarnaast belastinguitstel of uitstel van de huur aangevraagd. Dat komt er dan ook nog eens bij. Ze hebben momenteel natuurlijk wel andere dingen aan hun hoofd, maar ik zou de zomer ook gebruiken om een beeld te krijgen van wat u verwacht nog te moeten betalen of terugbetalen. Het is niet helemaal te voorspellen, maar laat u niet verrassen en neem eventueel een adviseur in de arm om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Want als u van tevoren weet wat eraan zit te komen, is het makkelijker daarop te anticiperen: wellicht kunt u al wat reserveren of een voorgenomen investering nog even uitstellen.”

Delen