Halvering farma-footprint

Chiesi, Amgen en Bayer hebben hun handtekening gezet onder de zogenoemde Green Deal. Daarmee spreken ze de belofte uit hun bijdrage te leveren aan het halveren van de footprint van de zorg in de komende tien jaar. Eerder al ondertekenden Roche, Boehringer Ingelheim, Takeda, Janssen en Teva.

Binnen de Green Deal werken partijen in de geneesmiddelenketen aan vier pijlers: CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren van een gezonde leefomgeving. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Bogin, Neprofarm en KNMP namen in 2019 het voortouw en tekenden namens de branche als een van de eerste partijen uit de sector de Green Deal. Daarna volgden de individuele bedrijven, nu dus ook Chiesi, Amgen en Bayer. 

Delen