Hans Schonenberg (1935 – 2023)

afscheid / 'Twee keer 87 jaar geleefd'

Op 19 januari 2023 overleed Hans (Izaäk Johannes Wim) Schonenberg, oud-huisarts in Katwijk aan Zee. Schonenberg was tot op hoge leeftijd actief en vervulde verschillende maatschappelijke functies.

Hans Schonenberg werd in 1935 geboren in een Katwijks gezin met drie kinderen. Zijn vader was huisschilder. In zijn jonge jaren werd Hans al snel door dokter Warns, directeur van sanatorium ‘Zeehospitium’ in de Katwijkse duinen,opgemerkt als slimme jongen die vooral moest gaan studeren. Zijn ouders stemden ermee in en zo ging Hans geneeskunde doen in het nabijgelegen Leiden.

Na zijn studie vestigde Schonenberg zich als huisarts in Katwijk. Hij trouwde met Wil Verloop en samen kregen ze vier kinderen: Willem, Esther, Mirjam en haar stilgeboren tweelingzus Willemijn.

Dochter Mirjam trad in de voetsporen van haar vader en probeert het vak zoveel mogelijk te benaderen zoals haar vader deed. “Dat lukt natuurlijk maar ten dele, want mijn vader was nog een huisarts die 24/7 klaar stond voor zijn patiënten, zoals dat toen gebruikelijk was. Toen mijn ouders een keer op vakantie in België waren en een van mijn vaders patiënten moest bevallen, keerden ze hals over kop terug naar huis. Ik was als puber alleen thuis en was er natuurlijk niet blij mee dat ze zo snel alweer thuiskwamen.

Het belangrijkste wat ik van hem geleerd heb, is dat je de patiënt altijd in zijn geheel moet zien, niet alleen lichaam en geest maar ook in zijn gehele sociale omgeving. Hij was verder ongelooflijk vaardig en had een grenzeloze liefde voor het vak. Op zijn 85e meldde hij zich nog aan bij de GGD om coronavaccinaties te geven. En dat deed ’ie heel vlot. Ik heb veel van hem geleerd.”

‘Een goede opleider die anderen graag iets wilde leren’

Schonenberg was goed bevriend met huisarts Jaap Bergman, wiens dochter Wil nog door hem werd opgeleid. Zij herinnert zich vooral zijn nauwgezetheid. “Hij was consequent en goed georganiseerd”, zegt ze. “Bovendien was hij een goede opleider die anderen altijd graag iets wilde leren. En later toen ik als zelfstandig huisarts werkte, werd hij een fijne collega op wie je altijd een beroep kon doen en die de Katwijkse bevolking goed kende.”

Schonenberg was een veelzijdig man met meerdere interesses en bovenal liefde voor kunst, met name schilderkunst. Al vóór zijn pensionering in 2001 was hij voorzitter van het Katwijks Museum en het Genootschap Oud Katwijk, wat hij tot 2020 bleef. Daarin bevorderde hij zoveel mogelijk de kennis over Katwijk als kunstenaarskolonie rond 1900. Verder was hij een fervent zeezeiler.

Niet voor niets werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mirjam Schonenberg: “Wij zeggen weleens dat onze vader eigenlijk twee keer 87 jaar heeft geleefd.”

Schonenberg stierf onverwacht aan een hartinfarct tijdens het koken. Zijn heengaan was voor velen een schok.

Delen