Hard oordeel over NZa rapportage

De onderzoeksresultaten die leidden tot tariefsverlaging voor orthodontie, zijn irrelevant en mogelijk zelfs misleidend. Dat concludeert professor R.D. Gill die op verzoek van VvAA en de Vereniging van Orthodontisten (VvO) de NZa-rapportage, die ten grondslag ligt aan de tariefsverlaging, beoordeelde. Edwin Brugman, directeur kennismanagement en netwerken van VvAA vindt het schrikbarend.

“Dit soort geluiden hebben een negatieve invloed op de beeldvorming rond zorgprofessionals”, zegt Brugman.  “Als de conclusies van professor Gill kloppen, heeft de NZa een imagoprobleem. Het oordeel van Gill is opvallend hard en inhoudelijk verontrustend. De onderzoekers hebben volgens hem de doelgroep die is aangewezen op complexe orthodontistische zorg weggeredeneerd.”

Gill noemt in zijn rapport de onderzoekmethoden en statistische onderbouwing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ‘op zijn best irrelevant en op zijn slechtst uiterst misleidend’. Volgens Gill zijn de analyses die aan de beslissingen ten grondslag liggen gebaseerd op een zeer kleine en eenzijdige steekproef van praktijken en niet serieus te nemen. De NZa meldt desgevraagd in een reactie, dat meer onderzoeken dan de door Gill beoordeelde onderzoeken, ten grondslag liggen aan het beleid. “Het lijkt nu net alsof de korting alleen gebaseerd is deze twee onderzoeken, maar dat is niet zo”, alsdus de woordvoerder van de NZa.

VvAA maakt zich niettemin zorgen over de kwaliteit van de onderbouwing van onderzoeken van de NZa. Brugman: “Als de kwaliteit van de rapportages rondom de orthodontische zorg representatief is voor de kwaliteit van het recente onderzoek naar de inkomens van huisartsen en het komende onderzoek naar de inkomens van tandartsen, is dat zorgwekkend.”

Eerder leverden verschillende organisaties al kritiek op de rapporten van de NZa maar vonden geen gehoor. “De rapporten van de NZa vormen de basis voor beleidsvorming en zijn bron van informatie voor de politiek”, zegt Brugman. “Als de berichtgeving en de besluitvorming van de NZa zijn gebaseerd op dit soort rapporten kun je vraagtekens zetten bij de kwaliteit daarvan. Gezien de rol en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de NZa is dit een onderwerp dat naar onze mening kritisch moet worden bekeken.”

Het rapport van Gill vormt voor de VvO overigens aanleiding om de rechter te vragen om een oordeel uit te spreken over de tariefbeschikking van de NZa.

Delen