Herregistratie bij ziekte

Een aparte groep artsen die geconfronteerd wordt met de veranderingen in de BIG die sinds 1 januari 2018 effectief werden, is de groep artsen die door langdurige ziekte en behandeling te weinig patiëntcontact had.

Tekst: Marjan Enzlin | Beeld: Tamar Smit

 

Artsen die langdurig door ziekte (en behandeling) uit de running zijn, lopen de kans niet binnen vijf jaar aan de vereiste 2080 uren aan patiëntcontact te komen waardoor herregistratie onmogelijk wordt. Deel van deze specifieke groep heeft zich verenigd in HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte), dat sinds een klein jaar actief is en waarbij inmiddels zo’n 75 artsen zich hebben aangemeld.

Huisarts (niet praktiserend) Marloes van der Deijl is een van de initiatiefnemers van de groep en als zodanig momenteel in gesprek met zowel het ministerie van VWS als de KNMG. “Wij hebben de indruk dat het ministerie en de KNMG oog hebben voor ons specifieke probleem en actief zoeken naar oplossingen ervoor. Het bleef lang onduidelijk hoe de wetswijziging in ons geval zou uitvallen, als het ging om de mogelijkheden om voldoende patiëntcontacturen te maken binnen vijf jaar. Sinds daarover meer duidelijk is, merken we dat we vaak op praktische problemen stuiten. Bijvoorbeeld als een arts twee jaar lang (maar succesvol) behandeld is in verband met een maligne beeld. Het is vrijwel onmogelijk om in de resterende drie jaar nog te voldoen aan de verplichte 2080 uren aan patiëntcontact.

‘Als je langdurig, maar succesvol behandeld bent, is het praktisch gezien vrijwel onmogelijk om in de resterende tijd nog te voldoen aan de verplichte 2080 contacturen’

Wellicht kan de arts wel weer aan de slag, maar (aanvankelijk) niet een volledige werkweek. Het vereiste aantal contacturen wordt dan onhaalbaar en men komt niet in aanmerking voor herregistratie. Omdat er met betrekking tot het alternatieve scholing- en toetsingstraject lange tijd onduidelijkheid was, stuitten we bij die route ook op praktische problemen, waardoor artsen die in hun vakgebied dus weer kunnen en willen bijdragen nu niet in aanmerking komen voor herregistratie.

Dat is zonde, ook met het oog op de tekorten. Ik woon bijvoorbeeld in Zeeland en hier zitten we te springen om (huis)artsen. Ik zou een beperkt aantal uren kunnen werken, maar mijn registratie verloopt over een week. Als mogelijke oplossingsrichting zouden wij willen praten over geclausuleerde herregistratie voor zieke artsen, zodat er bepaalde werkzaamheden wél en andere niet kunnen worden gedaan. Anders is het toch wel heel jammer van alle energie die in onze opleiding is gaan zitten.”

Lees ook: Dokter af

Delen