Het belang van de patiënt voorop

Toen in november 2012 de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse op last van de Inspectie tijdelijk de deuren moest sluiten, werd Martin van der Ent (52), cardioloog in het nabije Maasstad Ziekenhuis, door de Ruwaard-directie benaderd om de afdeling cardiologie draaiende te houden. Van der Ent heeft er een nare bijsmaak aan overgehouden. 

Tekst: Roel Notten | Beeld: Guido Benschop

De ondergang van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis roept nog altijd veel emoties op. Lees alle artikelen van Arts en Auto hierover in het dossier Ruwaard.
Dat uroloog Rik Williams in Arts en Auto de goede intenties van mij en mijn collega-cardiologen in twijfel trekt, is erg kort door de bocht. Toen op last van de Inspectie de cardiologen van het Ruwaard geen klinische zorg en later ook geen poliklinische zorg meer mochten verrichten, viel er een complete vakgroep uit de lucht. Dit was nooit eerder vertoond en al helemaal niet met een vakgroep die absoluut noodzakelijk is voor alle processen in het ziekenhuis. Hierop kregen wij, cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis, het verzoek van de Ruwaard-directie om de patiëntenzorg tijdelijk waar te komen nemen. Tijdelijk, omdat onduidelijk was hoelang deze situatie zou bestaan.

Lees verder (pdf).

04-2014p036-037

Één Reactie Reageer zelf

 1. Rik Williams, uroloo
  Geplaatst op 3 april 2014 om 08:32 | Permalink

  Perceptie naast feitelijkheid.

  In het realitydrama rond het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis heeft volgens Anton Westerlaken ieder zijn eigen waarneming. De bijdrage in Arts en Auto van Martin van der Ent cardioloog en een van de hoofdrolspelers van het eerste uur is er daar ook een van. De begrijpende lezer heeft genoeg aan feiten.
  Op 22 november 2012 worden op aangeven van de IGZ de cardiologen van het Ruwaard door de eigen RvB op non actief gesteld en wordt de cardiologie afdeling van het Maasstad Ziekenhuis, lees Martin van der Ent, medisch verantwoordelijk voor de cardiologische zorg in het RPZ. In het halve jaar daarna leveren de medische staf en alle medewerkers onder leiding van de toenmalige RvB een, ook door anderen erkend huzarenstuk (zie de blog van Ignace Schretlen in A&A van 6 december 2013) om als ziekenhuis weer het onverdeelde vertrouwen van de IGZ te herwinnen. De afdeling cardiologie heeft dan nog steeds haar zorgplicht niet op orde ondanks het feit dat Martin van der End bijna wekelijks aan de toenmalige RvB toezegde dat hij van de cardiologie weer een volwaardige afdeling zou maken. De suggestie als zou de RvB dit hebben tegengewerkt en daarmee het ziekenhuis zelf naar de afgrond te hebben geleid, schreeuwt om een reactie van deze bestuurders. Voor de “oprechte betrokkenheid, zonder adequate vergoeding” werd door de Maasstad cardiologen overigens wel €277.245,94 in rekening gebracht!
  Door het faillissement op 24 juni 2013 krijgt Martin van der Ent als stafvoorzitter van het grootste ziekenhuis in de doorstart de touwtje helemaal in handen om “de patiënten niet in de kou te laten staan”. Op 26 juni deelt deze stafvoorzitter samen met zijn bestuurscollegae bacterioloog en klinisch chemicus uit de twee andere ziekenhuizen 38 RPZ-specialisten mee “het ziekenhuis is failliet, de toelating is beëindigd, de praktijk is van ons en je hebt er geen enkele zeggenschap meer over”. Vier specialisten worden per direct op straat gezet met een even korte mededeling.
  In de transitiefase die daarop volgt worden Martin van der Ent en zijn collega stafvoorzitters bijgestaan door KPMG-plexus en een ware stuurgroep om de patiënten en huisartsen op Voorne Putten uit de kou te houden. Daarbij is het in die visie onontkoombaar om op 28 oktober 2013 van nog eens 15 artsen afscheid te nemen. Om de greep op de reorganisatie verder te versterken richten Van der Ent en zijn beide mede-voorzitters een nieuwe Vereniging Medische Staf op in Spijkenisse met zichzelf als voorzitter. Dit hoewel elke medische staf in de Nederlandse ziekenhuizen in de statuten heeft staan dat een bestuursfunctie onverenigbaar is met bestuursactiviteiten in een ander ziekenhuis!
  Nu, ruim acht maanden na zijn erkende regiefunctie, heeft cardioloog Martin van der Ent de basis cardiologische zorg op Voorne-Putten nog steeds niet op orde. Een simpele voorziening als een pijn-op-de-borstpoli ontbreekt. Hoewel de software en radiologische expertise voorhanden is in Spijkenisse mogen er van Van der End c.s. geen coronair CT’s worden gedaan. Nog een feitelijkheid: deed de RPZ afdeling cardiologie in haar hoogtij dagen 7000 poliklinische verrichtingen op jaarbasis, in het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum zijn dit er 4 per dag.
  Op 21 maart is een juridische procedure van de voormalige RPZ-cardiologen tegen de IGZ gestart. Ook hierbij zal Martin van der Ende helderheid moeten geven over zijn rol tijdens en na de periode van het verscherpte toezicht. De 15 maanden “ineengeslagen handen” van Martin van der Ent had hij beter kunnen laten wapperen!